Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Förslag om nya avgifter hos Finansinspektionen

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 14 juni, 2021

Sparbankernas Riksförbund ”Förbundet” har beretts möjlighet att lämnat ett yttrande över ovan rubricerat förslag. Förbundet har inga kommentarer utan tillstyrker förslaget.

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: