Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 1 september, 2021

Sparbankernas Riksförbund delar de bedömningar som görs i betänkandet och tillstyrker förslaget.

Förbundet vill särskilt framhålla att behovet av vägledning från Finansinspektionen om tolkning och tillämpning av regelverket är mycket stort och vill därför understryka betydelsen av utredningens bedömning i detta hänseende.

Dela sidan: