Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remisser
Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, Bokpaket från Laholms Sparbank, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 1 september, 2021

Sparbankernas Riksförbund delar de bedömningar som görs i betänkandet och tillstyrker förslaget.

Förbundet vill särskilt framhålla att behovet av vägledning från Finansinspektionen om tolkning och tillämpning av regelverket är mycket stort och vill därför understryka betydelsen av utredningens bedömning i detta hänseende.

Dela sidan: