Skriv sökord

Kontanter finns kvar på Sparbankerna

Almedalen Opinion Sparbanksperspektiv

Senast uppdaterad: 10 augusti, 2022

Kontantfrågan har blivit extra aktuell under våren då flera valt att ta ut kontanter på grund av det oroliga världsläget. Men kan alla få tag i kontanter och var finns kontanterna? Kontantupproret arrangerade ett välbesökt seminarium på Almedalen där Sparbankerna fanns med i panelen.

Vid sidan av det egna programmet, brukar representanter för Sparbankerna vara eftertraktade som sakkunniga deltagare i andra aktörers programpunkter på Almedalsveckan.

I år deltog Ewa Andersen, avgående vd i Sparbankernas Riksförbund, bland annat i en debatt kring frågan om kontanter motverkar socialt utanförskap. Debatten arrangerades av Kontantupproret, där Björn Eriksson i egenskap av ordförande är frontfigur. Carolin Dahlman var moderator för en panel bestående av:

  • Stefan Johansson, Marknadschef, Loomis
  • Ewa Andersen, Sparbankernas Riksförbund
  • Peter Sikström, Generalsekreterare, SPF Seniorerna
  • Lise Lidbäck, Förbundsordförande, Neuro.

Cirka 70 åhörare kunde lyssna på ett initierat samtal där panelen bland annat diskuterade ansvarsfrågan och kostnadsfrågor kring kontanthantering. Man berörde även frågor kring valfrihet och inkludering men även att många idag är digitala, men har ändå inte skaffat ett BankID.

Sparbankerna har kvar kontanter över disk

Ewa Andersen från Sparbankerna lyfte fram Sparbankernas ansvarstagande vad gäller social hållbarhet i allmänhet och i synnerhet det faktum att Sparbankerna idag är de enda banker som erbjuder manuell kontanthantering
över disk.

Ewa avrundade debatten med att trycka på att det här problemet måste lösas
gemensamt, där alla relevanta parter måste vara delaktiga.

Titta på Sparbankernas seminarier från Almedalsveckan

Dela sidan: