Skriv sökord

Klarar sig Sverige utan Sparbanker?

Opinion Sparbanksperspektiv
Klarar sig Sverige

Senast uppdaterad: 4 juli, 2019

Det var den delikata headlinen på Sparbankernas Riksförbunds årliga mingel i Almedalen. Och med namn bland de medverkande som Per Åsling, Centerpartiets vice ordförande i Skatteutskottet, Jakob Forssmed, ekonomisk talesperson för Kristdemokraterna, Günther Mårder, vd Företagarna, Ole Morten Geving, vd Sparebankforeningen i Norge och Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund, följde det naturligt ett antal uttalanden med tyngd.

Günther Mårder tryckte på rollen som Sparbankerna har ute i landet:

– När det kommer till lokalt entreprenörskap och företagande är det viktigt att det i varje fall finns en bank kvar på orten; för faller det då försvinner mycket av det nödvändiga som behövs för att få igång företagsamhet. För det spelar ju ingen roll om du har idéer och människor som står beredda att göra saker om det inte finns kapital.

Jakob Forssmed valde att återknyta till Almedalsminglet ifjol:

– Flera av oss var ju här för ett år sen och rätt mycket har hänt sedan dess som talar för Sparbanksrörelsen. Till exempel att det har blivit ett jättestort fokus på Penningtvätt och frågeställningar som vad gör de på banken efter klockan tre. Man upplever en förtroendekris för banksektorn. Men det är inte lika många som undrar vad en lokal sparbank gör efter klockan tre på samma sätt, för det är skillnad. Ökat fokus på kundkännedom är en annan sak som gör Sparbankerna berättigade för de vet oftast väldigt väl vilka de gör affärer med. Dessutom finns det i Sparbanksmodellen mindre incitament att driva fram den här typen av se-mellan-fingrarna-mentalitet som nu debatterats så kraftigt. Så det är lite ett nytt läge och här finns det stora möjligheter för den som med kända kunder gör rimliga affärer till hanterbara risker.

Ewa Andersen summerade företagsklimatet där sparbanker finns:

– Forskning visar att där det finns en bank är tillväxten och företagsamheten högre än i områden där lokalbanken inte finns. Vi har absolut en fördel i att vi finns så nära kunden och när det gäller företagande så vet vi att det för företagaren är väldigt viktigt att de kan söka den personliga kontakten på banken. Och då finns ju vi här, betonade Ewa.

Ole Morten Geving bjöd avslutningsvis på några norska erfarenheter:

– Vi har 100 sparbanker med en marknadsandel om cirka 40 %, och det vi sett i Norge är att vi vinner marknadsandelar för att de stora börsbankerna drar sig tillbaka från landsorterna och koncentrerar sin verksamhet till de större städerna. Samtidigt finansierar storbankerna färre och färre kunder på landsbygden och i det närproducerade affärslivet, så där fyller Sparbankerna en väldigt viktig position som lokalfinansiär. Det jag vill säga till politikerna här är att denna diskussion är oerhört viktig för att i alltför många år har diskussionen om finansmarknadspolitiken handlat om kapitaltäckning och soliditeten i bankerna, och de politiska åtgärderna har varit fokuserade på hur vi ska undvika att bankerna skapar för stora negativa konsekvenser i samhället om de går under. Däremot pratas det väldigt lite i den politiska diskussionen om varför det är viktigt att ha en lokalt förankrad banknäring när det kommer till verksamhetens inriktning och hur de opererar. Inte minst ifråga om riskaptit och den lokala bankens förmåga att ha eller skaffa sig kännedom om sina affärer.

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: