Skriv sökord

Artificiell Intelligens inom bankvärlden

Almedalen Opinion
Artificiell Intelligens

Senast uppdaterad: 5 juli, 2019

Som finalnummer på Sparbankernas Riksförbunds närvaro i Almedalen 2019 möttes Christian Guttman och Gunnar Eikeland i ett Heta stolen-samtal om Artificiell Intelligens (AI). Christian är Global Head of Artificial Intelligence and Data Science på Tieto och hade för många nya och väldigt fräscha tankar om morgondagens bankvärld. Till exempel kan man tänka sig att en lånekund möts av en artificiell förmåga som på ett pricksäkert sätt, och utan mänskliga tillkortakommanden, bistår i kreditärendet. Det här känns såklart omvälvande och främmande i många delar än, men klart är att tekniken finns där och möjligheterna vid förfining är oändliga. Artificiell Intelligens, AI-förmågan kommer kunna lära sig nästa naturliga steg i en process och utveckla samspelet med den som använder tjänsten. Men är då detta bara positivt eller ser man problemområden redan nu, till exempel etiska frågeställningar som kan vara svåra?

– Jo absolut är analysen av kund och kundbeteendet en sådan sak, som diskuteras livligt. En annan stor utmaning är hur man skapar förtroende mellan människa och en AI, säger Christian och fortsätter:

– De datamängder som ligger till grund för den AI vi kan presentera idag bygger ofta på mänskligt beteende som skett tidigare. Och det som kan hända när AI-förmågan försöker dra slutsatser eller komma till nästa steg i ett urvalsskede är att datorn inte levererar representativt. Detta händer om datamängd tas från dels ett dataområde med få men för det området korrekta siffror. Och kombineras med data från ett annat dataområde med många fler unika enheter. Då tenderar outputen att bli trubbig för helheten och användaren motsvarande en kund från ett fåhövdat dataområde kan bli lidande. Omsatt i praktisk övning riskerar en bolånekund från landsorten få sina AI-processer smittade av storstadsdatan och utfallet kan bli snedvridet, avslutar Christian.

– Sen får man ju säga att det är ingenting som inte finns idag, eftersom de människor som tar besluten idag är ju också färgade på olika sätt, och klarar inte heller att komma med helt neutrala konklusioner.

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: