Skriv sökord

Har den lokala banken betydelse för en orts tillväxtmöjlighet?

Almedalen Företagande Lokalt perspektiv Opinion Sparbanksperspektiv
Lokala banken

Senast uppdaterad: 3 juli, 2018

För somliga är det fortfarande en fråga som inte fått se sig besvarad. För många andra – som på nära håll fått uppleva den avgörande skillnaden ett lokalt finansiellt nav såsom en sparbank gör är svaret givet: Utan Sparbankerna riskerar en stor del av Sverige att stanna.

I samband med ett av Sparbankernas Almedalsseminarium idag, om vart vi ska arbeta och bo, framkom hur det – från enskilda landsortsbor hela vägen in i riksdagen – finns en allt starkare övertygelse att vi mer än nånsin behöver lokala finansiella aktörer som brinner för att hela Sverige ska leva. Så att det inte är totalt avhängigt om man som ort befinns vid ett stickspår eller en höghastighetsbana.

Emil Källström, riksdagsledamot Centerpartiet, är tydlig med vad som spelar roll för att vi ska nå blomstring långt utanför storstädernas infrastrukturer:

– Det är ju slående vilken skillnad det gör där man har en sån aktör lokalt förankrad; det går att ta på den skillnaden där det på ena sidan skogen finns en sparbank – mot där det på andra sidan skogen Inte finns en sparbank, berättade Källström och fortsatte.

– Det som smärtar mig är att väldigt många av de processer vi nu är en del av, framförallt kopplat till EU, utformas för Sverige på ett sånt sätt att det är extra jobbigt för små aktörer att hantera dessa krav på compliance/regelefterlevnad och liknande. Och det finns få saker som är så orättvisa för det börjar inte sällan med en finanskris där stora världsfrånkopplade aktörer på bank- och finansmarknaden gör ett riktigt dåligt jobb. Det här mynnar ut i en finanskris och sen hittar vi på regelpaket som de som har störst relativ kostnad för att hantera det här är de som absolut inte kan lastas för det som hände. Det är dessutom så att vi i Sverige gör det ännu snäppet värre, och det är nånting som vi tillsammans måste jobba för att lösa – fler i den nationella politiken och fler på berörda myndigheter måste förstå att vi måste hitta undantag och miniminivåer.

– Det är bara dåligt om vi agerar så att vi straffar ut framförallt Sparbankerna, som vi sett gör sån skillnad för en orts tillväxtmöjligheter, avrundar Källström.

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: