Skriv sökord

Forskning om fysisk aktivitet får pris från Sparbanken Skåne

Forskning I samhället
Initiativtagarna till CoPARLU, forskarnätverket om fysisk aktivitet och hälsa, framför Forum Medicum. Från vänster: Tomas Deierborg, Martina Svensson och Ola Hansson.

Senast uppdaterad: 10 november, 2023

En fysiskt aktiv livsstil har många hälsofördelar. Det nya tvärvetenskapliga forskningsnätverket CoPARLU samlar experter vid Lunds universitet för att få en helhetsbild av hur aktivitet påverkar folkhälsan och samhället i stort. Nu tilldelas nätverket Sparbanken Skånes Forskningspris för 2023 vilket möjliggör ett viktigt första steg i forskningen framåt.

Sparbanken Skånes Forskningspris på 500 000 kronor delas ut för att bidra till kunskapsutvecklingen och forskningen inom medicin. Med pengarna kan nu nätverket Centre of Physical Activity Research at Lund University (CoPARLU) gå vidare med sin praktiska forskning och köpa in utrustning som mäter hur hjärnan, musklerna, hjärtat och lungorna påverkas vid olika aktiviteter. Detta är forskning som i förlängningen kan påverka till exempel barns fysiska aktivitet i skolan och ge kunskap om aktivitet på recept för att lindra sjukdomar.

– Tack vare bankens forskningspris kan vi köpa in grundbultarna i den utrustning som vi behöver för att mäta hur olika delar av kroppen påverkas när vi är aktiva. Det är ett väldigt viktigt steg för oss eftersom vi nu kan skrida från ord till handling, säger Martina Svensson, som koordinerar CoPARLU i Lund.

Samlar experter inom fysisk aktivitet

CoPARLU etablerades 2019 och samlar experter inom fysisk aktivitet. Forskningen sträcker sig från molekylära experiment och kliniska prövningar till undersökningar av psykologiska och hållbarhetsrelaterade aspekter av en fysiskt aktiv livsstil. Förra året drog verksamheten igång ordentligt och i nuläget ingår ett tjugotal forskargrupper i Lund i nätverket och flera olika samarbeten pågår. Tanken med ett tvärvetenskapligt nätverk är att identifiera områden som hittills inte undersökts eftersom de legat dolda mitt emellan olika forskningsfält.

– Vi är ett unikt forskningsnätverk eftersom det inte startade på grund av gemensam finansiering. Istället mynnar vår samverkan ur ett brinnande intresse för fysisk aktivitet och hälsa. Idéen föddes under slutet av min forskarutbildning då jag upptäckte många lundaforskare inom området som jag inte kände till. Min chef, neuroforskaren Tomas Deierborg, såg också potentialen och efter promenadmöten med muskelforskaren Ola Hansson drog vi igång det hela tillsammans, säger Martina Svensson.

Får Sparbanken Skånes Forskningspris

Banken har ett flerårigt samarbete med Medicinska fakulteten och Sparbanken Skånes Forskningspris blir möjligt tack vare sparbanksidén, där en bärande del är att vinst från bankrörelsen som inte behöver stanna för att trygga bankens framtid, ska kunna återföras till utvecklingsprojekt i det lokala samhället.

– Som en stor samhällsaktör vill vi bidra till en bättre folkhälsa och ett hållbart samhälle. Vi stödjer redan idag många rörelsesatsningar i Skåne, inte minst för unga. Forskningen spelar en stor roll för vad vi vet idag och den vägleder till nya satsningar och beslut i framtiden. Alla har vi någon form av relation till fysisk aktivitet så vi är mycket glada över att nätverket kan förenkla och möjliggöra samarbeten inom just detta forskningsområde, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

Gå från ord till handling

Martina Svensson ser framför sig hur nätverket med sin forskning kan nå ut och påverka utvecklingen i samhället. Hon menar att det exempelvis kan handla om hur ofta barn bör ha fysisk aktivitet i skolan, hur man bygger utemiljöer på förskolor, för vilka sjukdomar fysisk aktivitet på recept bör användas och psykologiska aspekter med träning.

– Det finns en uppdämd frustration över att kunskapen som redan finns inte omsätts tillräckligt i samhället. Vår vision utöver forskningen är att övertyga beslutsfattarna att implementera hållbara och kostnadseffektiva lösningar, säger Martina Svensson.

Priset Sparbanken Skånes Forskningspris till Medicinska fakulteten delades ut på Forskningens dag den 7 november och arrangerades av Medicinska fakulteten och Region Skåne tillsammans med Eric K. Fernströms Stiftelse och Sparbanken Skåne.

Motivering

CoPARLU (Centre of Physical Activity Research at Lund University) är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk som samlar alla forskare med expertis inom fysisk aktivitet vid Lunds universitet. CoPARLU’s forskning sträcker sig från molekylära experiment och kliniska prövningar till undersökningar av psykologiska, och hållbarhetsaspekter av en fysiskt aktiv livsstil. Att ha en fysiskt aktiv livsstil har förknippats med många hälsofördelar. Genom att samarbeta över discipliner kan CoPARLU fördjupa kunskapen om hur vi kan använda fysisk aktivitet för att få störst hälsofrämjande effekt på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. För att kunna mäta effekterna behövs investering i utrustning. Sparbanken Skånes Forskningspris 2023 tilldelas därmed CoPARLU för investeringar i utrustning samt för att synliggöra nätverkets framtida forskning.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Dela sidan: