Skriv sökord

Varbergs Sparbanks Klimatinitiativ

Hållbarhet I samhället
Klimatinitiativ, Varbergs Sparbank, Hållbarhet, Maria Sjöstrand
Maria Sjöstrand, Hållbarhetschef på Varbergs Sparbank

Senast uppdaterad: 3 oktober, 2022

Som ett första steg i att minska våra egna utsläpp har vi på Varbergs Sparbank sedan två år tillbaka mätt vårt klimatavtryck. Arbetet som vi har lagt ner för att kartlägga våra faktiska utsläpp har gett oss stor kunskap om hur vi kan arbeta med att minska dessa framåt. Nu vill vi uppmuntra fler företag att göra samma resa genom vårt klimatinitiativ.

Varbergs Kommun har infört en koldioxidbudget* som visar att vi i Varberg måste minska våra utsläpp med 11,9% varje år fram till 2050 för att leva upp till Parisavtalet. För att göra det måste vi alla hjälpas åt. Det gäller var och en av oss som privatpersoner, men också företagen har en viktig roll i omställningen. Varbergs Sparbank har därför satt igång ett klimatinitiativ.

– Vi vill sänka tröskeln för företag att komma i gång att kartlägga och mäta sin klimatpåverkan, säger Maria Sjöstrand Hållbarhetschef på Varbergs Sparbank. Därför har vi tillsammans med Sparbanksstiftelsen Varberg tagit fram ett erbjudande till våra företagskunder. Vi erbjuder, genom Sparbanksstiftelsen Varberg, att betala halva deltagaravgiften för EMC:s (Energi- och miljöcentrum) Klimatbokslut för de företag som är kunder i Varbergs Sparbank**.

Hjälp att hitta företagens klimatpåverkan

EMC:s klimatbokslut hjälper till att identifiera var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell. Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställningar på leverantörer.

Konceptet innehåller kompetensutveckling, ett digitalt beräkningsverktyg och en kommunikationsplattform som gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram ett klimatbokslut.

– Nu hoppas vi att så många som möjligt vill vara med oss och starta resan mot ett mer livskraftigt Varberg. Tillsammans kan vi göra skillnad! säger Maria Sjöstrand.

Om Varbergs Sparbank

Varbergs Sparbank har sitt säte och huvudkontor i Varberg. En affärsvolym på cirka 48 miljarder. Vi är cirka 130 anställda fördelade på telefonbank och 4 kontor i Varberg (Torget och Håsten), Tvååker och Veddige.

Varbergs Sparbanks verksamhet är lokal. Alla beslut fattas här – stora som små, av oss som känner kunden, verksamheten och marknaden. En unik närhet. Vi är en av Sveriges mest solida banker med en soliditet på ca 21%.
varbergssparbank.se

* Varbergs kommuns koldioxidbudget: https://www.climatevisualizer.com/Varberg/overview
**Ordinarie pris för Klimatbokslutet är 38 000 kr per medlemsföretag och år exkl. moms. Ej medlemmar i EMC 45 000 kr. Pris med vår rabatt 19.000 + moms (medlemsföretag), 22.500 kr + moms (övriga)

Dela sidan: