Skriv sökord

Varbergs Sparbank ansluter till Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

Hållbarhet I samhället
Klimatinitiativ, Varbergs Sparbank, Hållbarhet, Maria Sjöstrand
Maria Sjöstrand, Hållbarhetschef på Varbergs Sparbank

Senast uppdaterad: 18 mars, 2024

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) är ett globalt samarbete mellan finansiella institutioner för att utveckla enhetliga metoder för att mäta och rapportera utsläpp av växthusgaser finansierade genom lån och investeringar. Nu är även Varbergs Sparbank en del av PCAF.

– Att ansluta oss till PCAF ger oss möjlighet att vara en del av ett nätverk med aktörer inom samma bransch och tillsammans vara med och utveckla standardiserade mätmetoder för utsläpp kopplade till finansiella aktiviteter. Vi ser det som en stor möjlighet att lära oss och förbättra vårt eget klimatarbete, säger Andreas Björk, CFO i Varbergs Sparbank

Stor påverkan

Bank- och finansbranschen har en viktig roll i klimatomställningen då branschens största klimatpåverkan sker indirekt via kundernas affärer genom lån och investeringar. Sammantaget i branschen rör det sig om stora summor som kan göra skillnad genom mer hållbara placeringar och grönare finansiering.

– Med PCAF får vi nya möjligheter att förfina våra klimatberäkningar och därmed få en bättre rapportering. Men vi ser framför allt PCAF som en möjlighet att öka förståelsen för våra kunders utsläpp och hur vi kan vara en del av deras omställningsresa, säger Maria Sjöstrand, Hållbarhetschef i Varbergs Sparbank

Med fokus på grön omställning

De senaste åren har Varbergs Sparbank haft ett stort fokus på grön omställning.

– Vi har lagt till flera gröna låneprodukter i vårt sortiment, tagit fram olika erbjudanden till våra kunder och har kontinuerligt jobbat med att skapa kännedom om klimatfrågor i olika nätverk, främst bland företagare. Det är oerhört viktigt att företag aktivt jobbar med dessa frågor för att säkra sin överlevnad över tid. Vi vill bidra till att våra kunder gör kloka och medvetna investeringar som leder till mer hållbara affärer, säger Maria Sjöstrand, Hållbarhetschef i Varbergs Sparbank.

Dela sidan: