Skriv sökord

WomEngage rapport: Sverige i botten för kvinnors företagande inom EU

Aktuellt Från oss
Ewa Andersen på Womengage 2018. kvinnors företagande
Ewa Andersen talar på Womengage seminarium 2018

Senast uppdaterad: 4 januari, 2021

WomEngage presenterar rapporten ”Kvinnors företagande i Sverige och i EU”. Bilden som framträder är att jämställdheten i näringslivet haltar och att stegen mot en förbättring är generande små.

Utgångspunkten för rapporten är att få en samlad bild av hur Sverige står sig jämfört med andra länder inom EU genom en analys av flera andra rapporter. Därtill belyser rapporten också hur riskkapital fördelas mellan kvinnor och män som grundare av bolag.

– Det är anmärkningsvärt att näringslivet missat sambandet mellan jämlikhet och affärsnytta. Det talas ofta om vikten av mångfald och att jämlikhet och kreativitet skapar lönsamma bolag. Men det syns inte i praktiken. 19% av styrelseledamöterna i svenska bolag är kvinnor och bara 1% av riskkapitalet går till bolag grundade av kvinnor. Det här kräver åtgärder nu, säger Ulrika Karlsson, projektledare för WomEngage.

Det finns en stor och outnyttjad potential

I Sverige finns cirka 490 000 företagare. Det är nästan en halv miljon svenskar som valt att satsa på sin affärsidé, starta ett bolag och kanske till och med anställa någon eller några ytterligare personer. Enligt Tillväxtverket startades 33 procent av alla nya företag i fjol av kvinnor. Av dessa var 29 procent aktiebolag.

– Sverige ligger i botten när det gäller kvinnor som startar bolag inom EU. Det finns en stor och outnyttjad potential som inte bara de berörda kvinnorna, utan också näringslivet och samhället i stort skulle vinna på att aktivera. Sverige behöver öka takten. För när kvinnor och män tillåts ha lika möjligheter får vi också ett mer framgångsrikt land, säger Ulrika Karlsson

I rapporten ingår även intervjuer av ledande personer från WomEngage-partners: Sparbankernas Riksförbund, Almi Företagspartner och BDO, samt fyra entreprenörer som ger sin syn på kvinnors företagande.

Rapporten och studiosamtal

Se studiosamtal om rapporten där Ewa Andersen deltar.

Om WomEngage

WomEngage startades 2016 som ett tvärpolitiskt initiativ med målet att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik som leder till bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag.

Dela sidan: