Skriv sökord

Sparbanken Rekarne emitterar sin första gröna obligation

Aktuellt Hållbarhet
Sanna Nalin Hållbarhetschef Sparbanken Rekarne, gröna obligation
Sanna Nalin, Hållbarhetschef på Sparbanken Rekarne

Senast uppdaterad: 28 augusti, 2023

Nu har Sparbanken Rekarne tagit ytterligare ett steg mot en hållbar framtid – banken har emitterat sin första gröna obligation. Kapitalet finansierar projekt med ändamål att främja miljön och resan mot en hållbar utveckling.

Sparbanken Rekarne berättade förra veckan att de lanserar ett grönt ramverk, för en hållbar framtid, som gör det möjligt för banken att emittera gröna obligationer – finansiering för en grön och långsiktig hållbar utveckling.

– Som finansiell aktör har vi ett ansvar i att premiera och skapa förutsättningar för både privatpersoner och företag att ställa om mot en hållbar framtid. Att lansera ett grönt ramverk är ett fantastiskt steg i riktningen mot en hållbar framtid. Därför känns det väldigt kul att vi nu tagit klivet, säger Sanna Nalin, Hållbarhetschef på Sparbanken Rekarne.

Emissionen av Sparbanken Rekarnes första gröna obligation var en senior preferred obligation, om 400 miljoner kronor med 2 års löptid. Emissionen genomfördes den 24 augusti under bankens MTN-program och ramverk för gröna obligationer. Obligationen väntas få en rating A- från Nordic Credit Rating.

Bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål

Det nya kapitalet kommer att finansiera och refinansiera utlåning till projekt med ändamål att främja miljön och resan mot en hållbar utveckling. Sparbanken Rekarne arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) som ledstjärnor, varpå ramverket för gröna obligationer presenterar hur de gröna projekten som finansierar också bidrar till just Agenda 2030, samt de miljömål som definieras inom EU-taxonomin.

– Som finansmarknadsaktör sker bankens största miljömässiga påverkan indirekt via vår utlåning. Genom grön finansiering tar vi ansvar att minska vår negativa påverkan och öppnar i stället upp för en positiv effekt i samhället, säger hållbarhetschef Sanna Nalin.

Om Sparbanken Rekarne

I linje med bankens vision – att tillsammans skapa en trygg och hållbar framtid – är frågor kopplade till miljö, samhällsengagemang och styrning en naturlig del av bankens verksamhet. Det handlar om att Sparbanken Rekarne exempelvis tar ansvar för att bidra till att nå målen i Parisavtalet och minimera risker kopplat till klimatförändringar. Pengarna från gröna obligationer ska används för att finansiera gröna investeringar som energieffektiva fastigheter, ekologiska jordbruk och förnybara energikällor som bidrar till en minskning av växthusgasanvändningen i samhället.

Om ramverket

  • Det gröna ramverket följer principerna för gröna obligationer som tagits fram av organisationen International Capital Market Association (ICMA)
  • CICERO Shades of Green har utfärdat en oberoende granskning av det gröna ramverket med ”Medium Green” som utfall i bedömning av second opinion.
  • Framåt, och årligen, kommer en effektrapport som påvisar effektivisering så som energi- och koldioxidbesparing som gjorts tack vare den gröna inriktningen som den utgivna obligationen innehar.
  • Swedbank har varit rådgivare för det gröna ramverket

Vad är ett grönt ramverk?

Det gröna ramverket gör det möjligt för banken att ställa ut obligationer som riktar sig mot gröna investeringar. Ramverket definierar vilka kriterier som ställs på investeringen för att den ska klassas som grön och säkerställer att hantering av kapital är enligt marknadspraxis.

Vad är det speciella med en grön obligation?

Den som köper en obligation blir långivare till den som emitterat obligationen – investeraren lånar alltså ut pengar till utgivaren, till exempel Sparbanken Rekarne. Till skillnad från en allmän obligation används pengarna i gröna obligationer för ändamål som främjar miljön.

  • Vårt gröna ramverk tillåter finansiering i projekt inom ex. gröna byggnader, hållbart jordbruk, förnybar energi och eldrivna fordon.

Hur bidrar gröna obligationer till en hållbar utveckling?

För att framåt kunna leva mer hållbart behöver vi investera i grön teknik och skapa förutsättningar för samhället att belasta jordklotet mindre. Genom att aktivt finansiera gröna projekt gynnar vi gröna val vilket ger ett större utrymme för just miljöinriktad utveckling – gröna obligationer är därför ett utmärkt exempel på hur vi, tillsammans, kan bidra till en hållbar framtid.

Ramverk och second opinion finns tillgängligt på Sparbanken Rekarnes hemsida här:
parbankenrekarne.se/om-oss/finansiell-information/upplaningsprogram.html

Dela sidan: