Skriv sökord

Sparbanken Alingsås får företag att växa med Navigator Scale Up

Företagande I samhället
Staffan Svantesson, vd Sparbanken Alingsås och Ingrid Pousard, verksamhetsledare Stiftelsen Eken.

Senast uppdaterad: 19 februari, 2024

Sparbanken Alingsås och Stiftelsen Eken startar under våren upp Navigator Scaleup – ett tillväxtprogram för företag, med bevisat stora effekter.

Navigator innebär att företag med tillväxtpotential får tillgång till fyra externa spetskompetenser, så kallade coacher under två år. De fyra coacherna väljs specifikt för varje deltagande företag. Dessa bidrar sedan med sin samlade kunskap och erfarenhet för att stötta företagen och företagarna att ta nästa steg i utvecklingen.

När Navigator introducerades i Värmland 2018, då som ett EU-projekt, deltog 20 företag inom olika branscher. Dessa hade efter två år ökat sin sammanlagda omsättning med 222 procent och antalet anställda med 45 personer. Nu sker en första programstart i vårt område!

– Företagare är viktiga krafter som skapar utveckling och viktiga jobb. Går det bra för våra företag går det också bra för vårt samhälle. Vi ser Navigator som en unik möjlighet för företag att våga växa och utvecklas och expandera. Sverige har cirka 1,1 miljon registrerade bolag, varav den absolut största delen ingår i kategorin små- och medelstora företag. Upp till 70 procent av dessa företag uppger att de kan tänka sig att växa både med ökad omsättning och antalet anställda, men uppger samtidigt att bristen på tid och resurser förhindrar dem från att fullfölja sina ambitioner. Och vi har samma utmaningar här hos oss, säger Staffan Svantesson, VD, Sparbanken Alingsås.

Företagen växer och utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt

– Som mötesplats för verksamheter, företag och utveckling i vårt område ser vi mycket fram emot att kroka arm med Sparbanken Alingsås och stötta deras företagskunder med ambitioner att växa och utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vår erfarenhet är att det ofta är de mindre bolagen som får störst utväxling av tillgång till kompetenser, effektiva verktyg och coachning. Nu kan vi erbjuda den stöttningen till respektive företag under två hela år. Det kommer att ge verklig effekt för entreprenörerna, företagens tillväxt och utvecklingen av vårt verksamhetsområde, säger Ingrid Pousard, Verksamhetsledare på Stiftelsen Eken.

Kort om Navigator Scale Up

Sparbanken Alingsås identifierar potentiella företag som har potential att växa och utvecklas, därefter tar Stiftelsen Eken vid och gör en bedömning av företagen utifrån faktorer som tillväxtpotential och skalbarhet. Varje antaget företag matchas med fyra coacher. Dessa handplockas för sin spetskompetens, för att kunna stötta företaget med all sin erfarenhet och kunskap. Varje företag får ett unikt, skräddarsytt program.
www.navigatorscaleup.se

Dela sidan: