Skriv sökord

Södra Dalarnas Sparbank satsar på robotprogrammering för att elevers intresse av naturvetenskap och teknik ska öka

I samhället Skola

Senast uppdaterad: 14 oktober, 2021

Äntligen robotprogrammering! Projektet Science Dalatour som blivit uppskjutet ett år på grund av coronapandemin kan nu starta för elever i Säter, Hedemora och Avesta. Genom projektet får elever lektioner i kreativ och praktisk programmering när pedagoger från 2047 Science Center kommer på besök.

Science Dalatour är ett projekt för mellanstadieklasserna i Säter, Hedemora och Avesta kommun. Projektet genomförs för att väcka intresse för teknik, naturvetenskap och matte och därmed bidra till att säkra länets framtida kompetensförsörjning. Projektet startar vecka 41 och börjar med Säters kommun för att nästa år gå vidare till Hedemora kommun och Avesta kommun.

Science Dalatour möjliggörs med ett bidrag på 500 000 kr från Södra Dalarnas Sparbank
– Vi är väldigt glada över att kunna göra denna satsning mot skolorna. Både lärare och elever får inspiration genom detta besök. Programmering är en obligatorisk del i skolplanen och då är det kul att det kan erbjudas på ett kreativt sätt och med pedagoger som är specialiserade på detta, säger Therese Oljans Backlin, marknadsansvarig på Södra Dalarnas Sparbank.

Kreativ robotprogrammering på schemat

Eleverna får lära sig grunderna i programmering med hjälp av Lego Education i ett innovativt, utmanande och lärorikt upplägg. I årskurs 1–3 kommer man jobba med temat ”Vår stad” och i årskurs 4–6 är temat ”Robotar i vår vardag”.

– Lektionerna ska väcka intresset hos barn och ungdomar för teknik, naturvetenskap och matematik. Vi vill stärka deras tekniska självförtroende med lustfyllda lektioner i programmering och i förlängningen bidra till den framtida kompetensförsörjningen inom naturvetenskap och teknik, säger Linda Axelsson Karlqvist, pedagog på 2047 Science Center.

Fakta om Science Dalatour

Projektet löper i linje med Tillväxtverkets mål om mångfald och jämställd tillväxt. Den demokratiska aspekten av tillgänglighet går i linje med mångfaldhetsmålet. Projektet Science Dalatour har som mål att tillgängliggöra teknik för alla och på så vis stärka innovationsförmågan och attraktiviteten hos en bredare grupp inom ämnesområdet i Dalarna.

Projektet fokuserar att stärka digital och teknisk kompetens hos skolelever och lärare, vilket på lång sikt kommer att bidra till ett bättre rekryteringsläge för att kompetenssäkra inom områden där vi idag vet att det råder brist på arbetskraft. Vi måste jobba på bred front för att regionen och landet ska kunna vara i teknisk framkant genom att efterfrågade och rätt kompetenser kan tillsättas framledes.

I Avesta, Hedemora och Säters kommun finns det cirka 150 klasser i årskurs 1-6. Målet med projektet är att besöka alla dessa klasser under projekttiden.

Pedagoger från 2047 Science Center åker ut till skolorna och har 1 timmes praktiska lektioner av robotprogrammering med hjälp av LEGO-materialet WeDo i årskurs 1–3 och Spike Prime i årskurs 4–6.

Ytterligare information om 2047 Science Center finns på 2047.nu

Om Södra Dalarnas Sparbank

Som sparbank skiljer vi oss från andra banker. Vår enda aktieägare är Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna, tillsammans med den delar vi årligen ut ca 2 miljoner av våra vinstmedel till projekt och sponsring som bidrar till att utveckla Södra Dalarna till en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i. Vi verkar i Avesta, Hedemora och Säters kommuner. Vårt huvudkontor finns i Hedemora och ett filialkontor i Säter. Vi har en affärsvolym på drygt 13 miljarder kronor och 40 medarbetare.

www.sodradalarnassparbank.se

Läs om andra satsningar som Sparbankerna gör i skolan här.

Dela sidan: