Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Förslag om enklare och snabbare hantering av amorteringsunderlag

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 23 november, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissyttrande till Finansinspektionen.

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har inget att invända mot innehållet i förslaget. Förbundet föreslår dock att ikraftträdandedatumet senareläggs för att undvika att nya rutiner ska implementeras mitt i semestertider.

Stockholm den 23 november 2023

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, Jurist

Dela sidan: