Skriv sökord

Rekommendation om Granskning av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF) för årsredovisningar och koncernredovisningar för företag med värdepapper som är noterade på reglerade marknader inom EU

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 18 januari, 2021

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker FAR:s väl genomarbetade förslag.

Sparbankernas Riksförbunds remissvar till FAR

Dela sidan: