Skriv sökord

Rekommendation om Granskning av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF) för årsredovisningar och koncernredovisningar för företag med värdepapper som är noterade på reglerade marknader inom EU

Remisser
ekblad_sparbankerna

Senast uppdaterad: 18 januari, 2021

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker FAR:s väl genomarbetade förslag.

Sparbankernas Riksförbunds remissvar till FAR

Dela sidan: