Skriv sökord

Open Banking – Hur påverkas konsumenten?

Almedalen Opinion
Open Banking

Senast uppdaterad: 4 juli, 2019

I vår så kallade Heta stolen denna soliga onsdag i Almedalen fick vi höra Per Nordkvist, avdelningschef uppförandetillsyn på Finansinspektionen, och Lotta Lovén, Head of Digital Banking hos Swedbank. Ämnet var det lika heta Open Banking och hur det kan tänkas påverka oss när vi konsumerar banktjänster. Moderator Gunnar Eikeland, vd på Sparbanken Nord, passade snyggt över till Lotta för att kort och koncist jacka upp oss på vad Open Banking egentligen innebär.

– Mycket handlar om att vi är framme där teknik och nya regelverk flyttar hela kraften till konsumenten att välja hur man vill konsumera finansiella tjänster och för banken att då se till att dessa blir tillgängliga på det sätt kunden själv väljer, summerar Lotta snabbt.

Per Nordkvist fyller i:

– Open Banking är främst konsumentdrivet, det vill säga bankkunderna förväntar sig mer och bättre digitala tjänster av leverantörerna, alltså bankerna. Så det har hänt väldigt mycket de senaste tio åren i finansbranschen just när det gäller innovationer och bättre produkter för konsumenten. Och som ett steg i det har sedan ett år tillbaka det andra betaltjänstdirektivet införts där man ställer krav på kontoförande institut att öppna upp sin information för betrodda tredjepartleverantörer – som i sin tur konsumenten kan använda sig av för att få bättre tillgång och nytta av sin egna data.

Lotta kommer in på främsta nyttan med Open Banking och säger att:

– I kombination med GDPR så blir det här med Open Banking kontrollerat och verkligen förflyttar makten till konsumenten. Men vi ska komma ihåg att på de nordiska marknaderna har den här delningen, och sättet att göra “Banking” med tredje part och använda sig av delad data med fintech- och tredjepartsaktörer varit på gång, och också skett tidigare, men konsumenten kanske inte alltid har förstått vilken data hen delar och vad den används till. Nu får konsumenten kontroll över det och det skapar också en struktur i marknaden där alla aktörer förstår vilken marknad man agerar på och kan leverera bra tjänster till slutkund.

– Det jag ser sannolikt hända är att bankerna blir mer och mer effektiva i sina digitala flöden men där det framåt, inom ramen för Open Banking, för konsumenten faktiskt bara är en enda grej som gäller och det är att den aktör som har den bästa tjänsten; det är också den man kommer välja att använda, avslutar Lotta.

Dela sidan: