Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Konkursförfarandet

Aktuellt Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 12 maj, 2020

Förbundet tillstyrker förslaget om införande av mer effektivt konkursförfarande och lämnar synpunkter på viktiga delar i förslaget.

Dela sidan: