Skriv sökord

Bergslagens Sparbank: Ny app lyfter historiska Lindesberg

I samhället
Bergslagens Sparbank: Ny app lyfter historiska Lindesberg

Senast uppdaterad: 15 oktober, 2020

I Lindesberg finns gott om spännande historia och intressant äldre bebyggelse. Det ville Hembygdsföreningen uppmärksamma och sprida till turister, besökare och andra intresserade. Bästa sättet? En ny app! För att kunna bekosta produktionen fick man hjälp av Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse.

Lindesbergs hembygdsförening grundades 1907 med huvudintresset att dokumentera Lindesbergs historia. Göran Karlsson är vice ordförande.
– Sedan tidigare har vi arbetat med två huvudinriktningar, en stadsmodell och ett skolmuseum. Men vi saknade något bra att sätta i handen på turister, besökare och historieintresserade. Vi vill ju berätta hur fantastiskt Lindesberg är, säger han.

Stadsmodellen är i skala 1:220 och fyller ett stort rum i föreningslokalen i Blombergska gården, en av stans äldsta byggnader. Skolmuseet i Munkhyttan är öppet för allmänheten varje sommar och bjuder då även in skolklasser.

Bidrag till teknisk kompetens
Diskussioner om behovet ledde fram till idén att ta fram en app. Med appen som guide ska användarna kunna uppleva historiska Lindesberg – vandra runt i stan, fysiskt eller digitalt, och besöka spännande platser, få information om historiska händelser och möta intressanta personer. I appen finns en särskild slinga att följa, men man kan klicka på den digitala kartan och göra nedslag varsomhelst.
– Hembygdsföreningen har ansvarat för text- och bildmaterial, men med konstruktionsarbetet, det tekniska, behövde vi hjälp. Därför inledde vi ett samarbete med Vium, ett lokalt företag, säger Göran Karlsson.

Bidraget som Lindesbergs hembygdsförening sökte och fick från Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse avsåg just inköp av teknisk kompetens.
– Vi är väldigt tacksamma för bidraget, utan det hade vi inte kunnat genomföra projektet. En app är ett nytt sätt att lyfta Lindesbergs mest intressanta byggnader och bygdens historia. Det är viktigt för stadens anseende och ett bra sätt att hjälpa turistbyrån att locka besökare, säger Göran Karlsson.
Appen, som har fått namnet Historiska Lindesberg, laddas ner kostnadsfritt från App Store och Google Play.

Relaterade länkar
Länk till artikeln på bankens hemsida
Länk till fler bidrag och nyheter på bankens hemsida

Bergslagens Sparbank verkar i och för Bergslagen. Du känner igen oss på det lokala engagemanget och vårt starka kundfokus. Vi finns där våra kunder finns och utgår alltid ifrån kundens behov, när vi utformar rätt produkter och tjänster för kunden.

Vi vet att en fungerande bank är viktigt för att marknaden ska vara välmående. Genom ett ytterst decentraliserat arbetssätt ihop med både lokala kontor och modern teknik, är vi i princip tillgängliga för kunden dygnet runt. Vi har privat- och företagsrådgivare med mandat att fatta egna beslut i affärsfrågor som berör kunden. Det betyder snabba beslut och klara besked för kunden.

Genom egna projekt och sponsring som exempelvis Drömjobbet och Bergslagens Sparbank Cup, eller via vår ägare, Sparbanksstiftelsen Bergslagen, bidrar vi till Näringsliv, Forskning, Utbildning, Idrott och Kultur i Bergslagen. Därmed är varje kund i Bergslagens Sparbank med och utvecklar samhället vi bor och verkar i. Eller som vi brukar säga; Tillsammans berikar vi Bergslagen.

Dela sidan: