Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Hantering av amorteringsunderlag

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 14 juli, 2023

Hantering av amorteringsunderlag:

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har följande synpunkter på att reglera amorteringsunderlag. Förbundet håller med Finansinspektionen om att det är viktigt att det går snabbt och enkelt för den enskilde kunden att begära och få del av sitt amorteringsunderlag snabbt och elektroniskt. Det är enligt Förbundet tillräckligt att reglera att det ska ske skyndsamt, vilket Förbundet anser att tre bankdagar är. Förbundet bedömer att tre dagar inte skulle medföra att medlemsbankerna behöver någon anpassning till det nya reglerna, vilket innebär att reglerna i så fall kan börja gälla inom en snar framtid. Tre dagar innebär att kunderna kan byta bank snabbt och borde därmed inte uppfattas som oskäligt lång tid.

Dela sidan: