Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Avgifter hos Finansinspektionen

Remisser
Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, Bokpaket från Laholms Sparbank, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 1 september, 2021

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har inbjudits till samråd angående Finansinspektionens förslag till nya ärendeslag och nya och ändrade avgifter.

Förbundet avstyrker den föreslagna avgiften för tillstånd att tillämpa förenklad beräkning av stabil nettofinansieringskvot.

Förbundet tillstyrker den föreslagna sänkningen av årliga avgifter för försäkringsförmedlare.

Förbundet ansluter sig till yttrande från Svenska Försäkringsförmedlares Förening rörande Intyg om återkallelse av tillstånd.

Sparbankernas Riksförbund remissvar FI Dnr 21-17779 Avgifter hos FI

Dela sidan: