Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Avgifter hos Finansinspektionen

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 1 september, 2021

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har inbjudits till samråd angående Finansinspektionens förslag till nya ärendeslag och nya och ändrade avgifter.

Förbundet avstyrker den föreslagna avgiften för tillstånd att tillämpa förenklad beräkning av stabil nettofinansieringskvot.

Förbundet tillstyrker den föreslagna sänkningen av årliga avgifter för försäkringsförmedlare.

Förbundet ansluter sig till yttrande från Svenska Försäkringsförmedlares Förening rörande Intyg om återkallelse av tillstånd.

Sparbankernas Riksförbund remissvar FI Dnr 21-17779 Avgifter hos FI

Dela sidan: