Skriv sökord

Sparbanksstipendium till initiativ för hälsa och välmående

I samhället
Lennart Haglunds Sparbanksstipendium
Lennart Haglunds Sparbanksstipendium för 2022 delas mellan Friluftsfrämjandet Sjöbo, Brottsofferjouren Mellersta Skåne och Freezonen kvinno- tjej- och brottsofferjour. På bilden fr v: Emelie Höög och Jenny Östlund Brottsofferjouren Mellersta, Angelica Andersson Friluftsfrämjandet Sjöbo, Lennart Haglund Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Therese Rosenkvist Friluftsfrämjandet Sjöbo, Lisbeth Sundén Andersson och Susanna Udvardi från Freezonen

Senast uppdaterad: 8 april, 2022

Lennart Haglunds Sparbanksstipendium har för 2022 temat omsorg och omtanke om de som mår dåligt och far illa i samhället. Stipendiet delas mellan tre föreningar som med ideella krafter stödjer medmänniskor på olika sätt – Friluftsfrämjandet med projektet Häng med oss ut, Brottsofferjouren i mellersta Skåne samt Freezonen kvinno- tjej- och brottsofferjour.

Sparbanksstipendiet har skapats för att hedra Lennart Haglunds unika gärning inom den skånska bankvärlden under 50 års tid. Lennart Haglund är idag hedersordförande i både Sparbanken Skåne och bankens ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Bland tidigare mottagare av Lennart Haglunds stipendium märks Storkprojektet i Skåne, Hasse & Tage-museet i Tomelilla, Sjöbo Ungdomsorkester, H65 Höör, Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center och Sjöbo Simsällskap.

När årets stipendium tillkännagavs på torsdagskvällen av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta i samband med stiftelsens årsstämma, delades det mellan tre föreningar som har gemensamt att de arbetar med hälsa och välmående i samhället.

Friluftsfrämjandet Sjöbo, ”Häng med oss ut”, 100 000 kr

Projektet Häng med oss ut är ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och de socialpsykiatriska verksamheterna i Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Skurup och Simrishamn. Projektet startades i Sjöbo 2018 och handlar om att erbjuda personer med psykisk ohälsa återhämtning i naturen. Friluftsfrämjandet Sjöbo har genom att öppna sin verksamhet för samverkan med den kommunala socialpsykiatrin gett många individer med psykisk ohälsa livsglädjen åter. Nu sprids metodiken till fler kommuner i Sverige.

Brottsofferjouren Mellersta Skåne, 75 000 kr

Brottsofferjourerna är ideella föreningar som ger samtalsstöd, information och vägledning till den som utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsoffer, vittne eller misstänkt. Volontärerna ger ett viktigt stöd till alla som blivit utsatta eller bevittnat brott, oavsett brottsrubricering, exempelvis misshandel, inbrott, bedrägeri, rån, överfall eller våldtäkt. För att kunna tillgodose behoven som finns behöver brottsofferjourerna ständigt rekrytera och utbilda fler volontärer och aktiva volontärer behöver vidareutbildning. Brottsofferjouren Mellersta Skåne verkar i Lund, Kävlinge, Eslöv, Höör, Hörby, Lomma, Staffanstorp och Burlöv samt på Lunds och Malmö tingsrätt.

Freezonen kvinno- tjej- och brottsofferjour, 75 000 kr

Freezonen är den största kombinerade kvinno-, tjej- och brottsofferjouren i Sverige som stödjer och hjälper utsatta personer oavsett könsidentitet och oavsett vilken typ av brott man är drabbad av. Freezonens stödverksamhet hjälper kommuninvånare i Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla samt tillhandahåller en nationell stödtelefon och stödchatt. Genom den öppna verksamheten, som är i Ystad, och stödbussen i sydöstra Skåne erbjuder organisationens utbildade personal också stärkande samtal och stöd. Freezonen driver även en satsning för att nå barn och unga som utsätts för våld.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är en av huvudägarna i Sparbanken Skåne och är även delägare i Swedbank. Avkastningen på aktierna i dessa båda banker använder stiftelsen för samhällsutvecklande ändamål i närområdet.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.
sparbankenskane.se

Om Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan om detta primära syfte stödjer stiftelsen projekt som bidrar till lokal utveckling inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Sedan stiftelsens grundande år 1999 har mer än 350 miljoner kronor delats ut.
sparbanksstiftelsenfof.se

Dela sidan: