Skriv sökord

Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden

Aktuellt
förstagångsköpare, Ewa Andersen, bolåneutredning
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund

Senast uppdaterad: 5 april, 2022

Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund, har deltagit som expert i en utredning kring förstagångsköpares möjligheter att beviljas bolån och komma in på bostadsmarknaden. Betänkandet “Startlån till förstagångsköpare av bostad” har nu lämnats till bostadsminister Johan Danielsson.

Expertgruppen, utsedd av Regeringskansliet, skulle lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll som första gången köper en bostad (så kallade förstagångsköpare) och som behöver ta ett bolån. Syftet är att underlätta för dessa att komma in på den ägda bostadsmarknaden.

– Det har varit mycket inspirerande att delta i arbetet. Nu hoppas jag att utredningens förslag kommer att underlätta för dem som köper sin första bostad, säger Ewa Andersen.

Utredningens uppdrag har bland annat varit att ge förslag på hur ett statligt startlån för förstagångsköpare av bostäder bör utformas. I utredare Eva Nordströms betänkande föreslås att köparna ska kunna få ett startlån på upp till 250 000 kronor som garanteras av staten.

Bolån på upp till 95 procent

I betänkandet föreslår utredningen ett startlån som garanteras av staten och gör det möjligt för banker och andra bolåneaktörer att lämna bolån på upp till 95 procent av bostadens värde till kreditvärdiga förstagångsköpare. För två förstagångsköpare som tillsammans köper en bostad tillsammans är maxbeloppet 500 000 kronor, det blir också maxbeloppet för ensamstående förälder som är förstagångsköpare.

Sparbanker och andra som vill kunna erbjuda startlån ska enligt förslaget betala en avgift för den statliga garantin, som förväntas täcka statens kostnader för garantin.

Betänkandet ska nu ut på remissrunda och Sparbankernas Riksförbund kommer att svara på remissen.

Med förstagångsköpare avses personer, oavsett ålder, som inte ägt en bostad i Sverige de senaste 10 åren.

Ta del av hela förslaget: Startlån till förstagångsköpare av bostad SOU 2022:12

Dela sidan: