Skriv sökord

Fokus på hållbara fastigheter i Sparbanken Sjuhärad

Hållbarhet I samhället
hållbarhet, hållbara fastigheter
Från vänster: Maria Lindh Ekman, hållbarhetsansvarig Sparbanken Sjuhärad, John Vleugels Antonson, advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Linnea Hedin, Arkitekt på Tengbom Arkitekter och Felix Ljungberg, Hållbarhetsexpert på Asterias Group

Senast uppdaterad: 8 april, 2022

Just nu pågår ett ambitiöst hållbarhetsarbete på Sparbanken Sjuhärad. Målsättningen är att hållbarhetsfrågorna ska bli ett naturligt inslag i affärsverksamheten. Som en del i det arrangerar banken en föreläsningsserie om hållbara fastigheter.

Under året har Sparbanken Sjuhärad extra stort fokus på hållbarhetsfrågor, och arbetet drivs i projektform av medarbetarna Jennie Sanderton och Maria Lindh Ekman. Arbetet är omfattande och kommer att innebära många saker under året. Men en del handlar om att agera som kunskapsspridare i frågor som rör hållbar utveckling. Ett exempel på det är föreläsningsserien ”Hållbara fastigheter” som riktar sig till byggföretag och fastighetsbolag.

Banken agerar värd och föreläser gör experter med varierande inriktning och ansats vad gäller hållbarhet. John Vleugels från WSA fokuserar på regelverk och globala initiativ, Linnea Hedin från Tengbom Arkitekter på hållbar stadsplanering och byggnation och Felix Ljungberg från Asterias Group på hållbarhetstrategier och styrning.

Under det första föreläsningstillfället var det ett 40-tal åhörare som dök upp. Till den avslutande andra föreläsningen är lika många anmälda. Något som man är nöjd med på Sparbanken Sjuhärad.

– Det känns väldigt bra att kunna dela med oss den här kunskapen till våra kunder. Det är ju också något som är väldigt naturligt för oss som Sparbank, att utbilda och bidra till positiv utveckling. Nu ser vi fram emot del två den 28 april och mot flera andra saker med hållbarhet i fokus under året, säger Maria Lindh Ekman.

Om Sparbanken Sjuhärad

Sparbanken Sjuhärad är den näst största fristående sparbanken i Sverige med cirka 160 anställda. Bankens verksamhetsområde utgörs av kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga där banken har en mycket stark ställning på såväl privat- som företagsmarknaden.

Huvudägare är Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, som lämnar bidrag inom en rad områden i syfte att stödja bygdens utveckling. En god ekonomisk utveckling i banken kommer därmed bygden och dess invånare tillgodo.
sparbankensjuharad.se

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: