Skriv sökord

Företagare utser Sveriges Sparbanker som mest hållbara banker

Aktuellt Hållbarhet
Hållbar byggbransch - Årets Branschsamarbete 2023

Senast uppdaterad: 21 september, 2023

Svenskt Kvalitetsindex publicerar för andra året SKI:s Hållbarhetsindex för bankbranschen. Sparbankernas företagskunder har stort förtroende för sin bank och placerar Sparbankerna i topp. Bland privatkunderna placeras de på andra plats strax under Länsförsäkringar Bank.

SKI:s Hållbarhetsindex fångar kunders upplevelser av bankernas hållbarhetsarbete. Konsumenter, företag och organisationer har fått svara på om de anser att bankbranschen tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Mätningen visar att kommunikationen om branschens olika hållbarhetsinitiativ inte når ut till kunderna i tillräcklig omfattning – endast 9 procent av privatkunderna och 28 procent av företagskunderna säger sig ha god kännedom om sin banks hållbarhetsarbete.

– Som Sparbank finns det i vår 200-åriga sparbanksidé att alla människor ska ha möjlighet att skapa en trygg och hållbar framtid. Men vi inser att vi måste bli bättre på att berätta om allt gott vi gör, säger Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund.

Produkter som gör gott för människor och miljön

Sveriges Sparbanker jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa kunderna till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt att fatta bra beslut.

– Sparbankerna skapar förutsättningar för både privatpersoner och företag att ställa om mot en hållbar framtid. Flera Sparbanker har signerar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet och flera är på gång, berättar Björn Elfstrand.

Läs om detta och flera hållbarhetsprojekt som Sparbankerna gör

I måndags fick Sparbankerna högst betyg både av privat- och företagskunder i den stora mätningen SKI Bank. Läs mer om det här: Nöjdast bankkunder finns hos Sparbankerna

Dela sidan: