Skriv sökord

Finansmarknadsministern bjöd in till rundabordssamtal om P27

Aktuellt
Björn Elfstrand, VD Sparbankernas Riksförbund

Senast uppdaterad: 12 juni, 2023

I veckan deltog Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund vid ett rundabordssamtal för att diskutera förändringar i infrastrukturen på den svenska betalningsmarknaden. Inbjudna av finansmarknadsminister Niklas Wykman var både privata och offentliga aktörer.

Under samtalet diskuterades bland annat digitaliseringen och internationaliseringen av betalningsmarknaden och den svenska infrastrukturen för clearing och avveckling av betalningar.

– En väl fungerande betalningsinfrastruktur är av största vikt för Sparbankerna som står för en mycket stor del av den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna. Stabila och effektiva betalningslösningar är viktiga för Sparbankernas kunder, framför allt de områden där de geografiska avstånden ställer höga krav på tillgänglighet, säger Björn Elfstrand VD för Sparbankernas Riksförbund.

Förutom Förbundet deltog Erik Thedéen, Riksbankschef, Karolina Ekholm, Riksgäldsdirektör och företrädare för Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, P27, Getswish och Svenska Bankföreningen.

På riksdagens webbsida uttalar sig finansmarknadsministern om mötet.

– En modern betalningsinfrastruktur som möjliggör säkra och effektiva betalningar och som är motståndskraftig mot påfrestningar är ett viktigt samhällsintresse. Med anledning av den uppkomna situationen där P27 har dragit tillbaka sin tillståndsansökan, så ville jag informera mig om hur de stora aktörerna ser på möjliga vägar framåt. Vi kommer fortsätta följa den här frågan noga framöver, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Dela sidan: