Skriv sökord

Bankinitiativet för en Hållbar byggbransch

Aktuellt Hållbarhet
hållbar byggbransch, Boindex, höghus

Senast uppdaterad: 25 november, 2022

I det gemensamt branschinitiativ, Hållbar byggbransch, utökar Sparbankerna sitt ansvarstagande för Hållbarhetsfrågor. Bankinitiativet Hållbar byggbransch syftar till att minska risken för ekonomisk brottslighet.

Som en del av bankernas samhällsansvar samverkar nu Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Sparbankerna genom Sparbankernas Riksförbund och Swedbank för att tillsammans med bygg- och fastighetsbolagen ytterligare bidra till en mer hållbar byggbransch. Syftet är att sätta ett horisontellt tryck på fastighets- och byggsektorn för att de ska ha kontroll på alla sina underentreprenörsled med särskild vikt på att motverka arbetskraftskriminalitet.

Varje bank har sedan tidigare tydliga processer för att motverka att bankens produkter och tjänster utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Initiativet handlar om att i bankernas kreditprocess ställa ytterligare krav mot låntagaren inom byggbranschen. Som en del av detta har bankerna kommit överens om gemensamma riktlinjer som ska beaktas i kreditgivningen till bygg- och fastighetssektorn.

Riktlinjerna syftar till att minska risken för ekonomisk brottslighet i byggprojekt, att skapa trygga byggarbetsplatser och att säkerställa rimliga arbetsvillkor i branschen.

Aktuellt läge för Hållbar byggbransch

  • Vi har i samverkansprojektet en bra dialog med Byggherrarna (beställare) och Byggföretagen (utförare/byggbolag).
  • Vi har gemensamma diskussioner med fastighetsägare och rapportsystemleverantörer om hur formerna för digital rapportering ska ske från byggprojekt som bankerna finansierar.
  • Projektet genomför nu en pilotfas tillsammans med byggherrarna och byggföretagen. Vi kommer att ta del av de första byggarbetsplatsrapporterna från cirka 10 byggprojekt under nov 2022 – jan 2023.
  • Projektet beräknar att kunna lansera de bankgemensamma särskilda avtalsvillkoren under våren 2023. Utfallet i pilotfasen kommer avgöra hur tidigt vi kommer att kunna lansera. En förutsättning är också att vi kan förvänta oss att hela byggbranschen klarar att hantera digitala rapporter för kontroll av föranmälda underentreprenörer i byggprojekten.
  • Vi kommer att uppdatera och komplettera interna web-utbildningar i god tid innan lanseringen.
  • Det kan inte nog understrykas hur viktigt Hållbar byggbransch är för bankens egen riskhantering utifrån hållbarhetsaspekter.

Mer information

Styrgruppsledamot för Swedbank och Sparbankerna är Hållbarhetschef Fredrik Nilzén, Swedbank.
Projektledare är Roger Hidström Germer, Swedbank, som ansvarar för den framtida förvaltnings- och utvecklingsfasen för Bankinitiativet för en Hållbar Byggbransch hos Bankföreningen, 08-58595766.
Ulf Gustafsson, konsult och projektdeltagare för Sparbankernas Riksförbund, 070-7916047.

Läs mer om Bankinitiativet för en Hållbar Byggbransch

Dela sidan: