Skriv sökord

Ulricehamns Sparbank: Ulrica-akuten ger 250.000 kr till 8 olika projekt

Corona I samhället
rekrytering, Ulricehamns Sparbank

Senast uppdaterad: 15 maj, 2020

Stick-café och träning utomhus, historisk quiz, mobila fotbollsmål och en parcykel – det är några av de projekt som Ulrica-akuten beviljat bidrag till så här långt.

För drygt en månad sedan gick Ulricehamns Sparbank ut med information om ett initiativ för Ulricehamn. Ett av delprojekten i detta initiativ är Ulrica-akuten där målet är att stötta idéer som hjälper andra i Coronatider. Första veckorna gick det lite trögt, men nu trillar ansökningarna in i en strid ström.
– Man känner en stolthet över att Ulricafonden kan vara en resurs i dessa tider, säger Sparbanksfonden Ulricas ordförande Björn Andén, det känns bra att det hela har rullat igång med fina idéer.

Det är en stor bredd på ansökningarna, men det alla har gemensamt är att resultatet av projektet underlättar för människor i Ulricehamnsbygden i dessa tuffa tider. Alla som fått beviljat bidrag har utvecklat sina verksamheter och gör en egen extra insats. Sparbanken hoppas på att få in fler ansökningar den närmaste tiden.
– Vi ser fram emot att få in fler nytänkande och kreativa ansökningar. Det kanske föds något bra projekt ur den här krisen som till och med gör positiv skillnad på lång sikt, säger Melker Ström, VD på Ulricehamns Sparbank.

Följande projekt kommer genomföras med bidrag från Ulrica-akuten:

• Utomhusträning vid Lassalyckan för permitterade, daglediga och seniorer – med Lindas Träningscenter. Fyra fredagar kl 10.15 med start 2020-05-15.
• Inköp av en parcykel till Solrosvägens servicebostad för funktionsnedsatta för att kunna aktivera isolerade boende.
• Personal på Corona IVA på SÄS erbjuds Shiatsu-behandling (japansk akupressur, för återhämning och avslappning) av Maria Lindgren på Medveten Läkning. (Förbehåll att projektet kan genomföras på ett bra sätt i samförstånd med SÄS)
• Ulricehamns IFK, PF-11 köper in flyttbara små mål så att de kan hålla sin träning på ett bra sätt även på Stjärnvallen. Även andra lag i UIFK får användning för målen.
• Aktivitetsmaterial för alla sinnen har delats ut till äldreboenden i Ulricehamn kommun genom projektet som Sabina Henriksson (Musikantens förlag) genomför.
• Historisk quiz i form av stadsvandring ordnat av Ulricehamns Guideförening.
• Stickcafé utomhus på Charlottendals Gård som ordnas av Elaine Karhinen.
• Redvägs FK ordnar gruppträningar utomhus för spelare och föräldrar och har fått medel för att köpa in material till detta.

Ulricehamns Sparbanks verksamhet styrs av sparbankslagen. En Sparbank saknar ägare och vinstmedel får endast delas ut i enlighet med de villkor som angivits av de ursprungliga stiftarna eller återinvesteras i den egna bankrörelsen. Villkoren för Ulricehamns Sparbank är att vinstmedel endast får delas ut till verksamheter som kommer bygden till fromma där sparbanken är verksam, vilket bland annat kan innebära stöd till lokalt föreningsliv, kulturliv, näringsfrämjande projekt och innovationsstöd.

Kontakt:
Melker Ström, vd Ulricehamns Sparbank, 070-6128701
Björn Andén, ordförande Sparbanksfonden Ulrica, 070-6837735

Dela sidan: