Skriv sökord

Sveriges minsta sparbank blir en del av Sparbanken Gotland

Aktuellt I samhället

Vid Närs Sparbanks extrastämma i När Skolu söndag 28 juli 2019, beslutade bankens huvudmän enhälligt att fusionera Närs Sparbank med Sparbanken Gotland.

 

– Genom fusionen blir Närs Sparbank en del av Sparbanken Gotland och en fortsatt sparbanksverksamhet säkerställs i bygden, säger Robert Kalström, vd på Sparbanken Gotland.

Närs Sparbank, som är Sveriges minsta sparbank, lyder under samma offentliga regelverk och krav som övriga banker. Med förväntad ökning av regelstyrning och kontroll kommer kostnaderna för sparbankens interna organisation att stiga och bli för höga.

– Kunderna kommer nu att få tillgång till fler tjänster, till exempel Mobilbank, Bank-ID och Swish, säger Robert Kalström. Närs Sparbank och Sparbanken Gotland har samma värdegrund och är starka aktörer på sina respektive marknader, vilket nu ytterligare kommer att förstärkas och utvecklas i en gemensam sparbank.

Beslut om fusion togs på Närs Sparbanks extrastämma när huvudmännen enhälligt röstade för en fusion med Sparbanken Gotland. Kontoret i När kommer att avvecklas senare i höst och kunderna är då välkomna till Sparbanken Gotlands konotor i Stånga och Roma. Befintliga kunder kommer inom kort att kontaktas av Närs Sparbank och Sparbanken Gotland.

Vid frågor eller mer information vänligen kontakta:

Robert Kalström, vd Sparbanken Gotland, robert.kalstrom@sparbankengotland.se 0498-404861

Nina Jakobsson, styrelseordförande Närs Sparbank, nina.jakobsson@narssparbank.se 070-6492431

Lars Erlandsson, styrelseordförande Sparbanken Gotland, lars.erlandsson@telia.com 070-5663174

Om Sparbanken Gotland

Tillsammans gör vi nytta för Gotland! Sparbanken Gotland har inga ägare och drivs utan enskilt vinstintresse, därför låter vi en del av vinsten gå tillbaka till lokalsamhållet i form av exempelvis sponsring av idrotts- eller kulturell verksamhet på Gotland

Vår vision tar avstamp i sparbanksidén, en idé om att pengarna kan komma till nytta i ett lokalt kretslopp där insättarna möjliggör lokal tillväxt genom en lokal bank. Vi skall verka för att banken skall möjliggöra för människor att bo och verka på Gotland. Den vinst som uppkommer i banken skall trygga bankens framtid och medverka till en possitiv utveckling för lokalsamhället. Vår sparbank har en stark lokal förankring och vinsten skall komma samhället till gagn.

www.sparbankengotland.se

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Dela sidan: