Skriv sökord

Sparbanksstiftelsen Öland är nu majoritetsägare i Ölands Bank

Aktuellt I samhället

Finansinspektionens prövning av Sparbanksstiftelsen Ölands köp av aktier i Ölands Bank är nu klar och affären är godkänd. Sparbanksstiftelsen Öland är från och med den 1 augusti majoritetsägare av Ölands Bank.

Det var på årsstämman den 29 april som Sparbanksstiftelsen Öland och Swedbank offentliggjorde det påskrivna avtalet om att Sparbanksstiftelsen Öland avsåg köpa aktier av Swedbank så att Sparbanksstiftelsen Öland totalt äger 51 procent av Ölands Bank och Swedbank äger 49 procent. Affären var villkorad av den ägarprövning som genomförts av Finansinspektionen. Prövningen är nu klar och affären är godkänd. Sparbanksstiftelsen Öland är nu majoritetsägare av Ölands Bank.

– Det är viktigt för Öland att det finns en stark och lokal bank, som jobbar för bygdens bästa. Som majoritetsägare kan vi nu säkerställa Ölands Banks lokala förankring och bankens möjligheter att bedriva långsiktig bankverksamhet på Öland, säger Rune Åstrand, ordförande i Sparbanksstiftelsen Öland.

Ölands Banks verksamhet påverkas inte av affären utan banken kommer även fortsättningsvis att bedrivas på ett konkurrenskraftigt sätt med kunderna i fokus. Bankens rötter går tillbaka till år 1832, när Borgholms Sparbank öppnade. Då som nu låg sparbankens fokus på de ekonomiska resurserna, och idag omfattas även miljömässig och social hållbarhet i verksamheten.

Sparbanksidén handlar om att arbeta för en sund och hållbar ekonomi för människor och företag. Det handlar om att gynna föreningsliv, näringsliv och kulturliv så att samhället och att bygden stärks.
 

För mer information kontakta:

Rune Åstrand, ordförande i Sparbanksstiftelsen Öland, telefon: 070 370 03 61

Anneli Nilsson, vd på Ölands Bank, telefon: 0485-150 01

Om Ölands Bank

Ölands Bank är en lokal bank präglad av personligt bemötande och stort engagemang för Öland. Ölands Bank ingår i Sparbankernas Riksförbund. Med en affärsvolym över 14 miljarder kronor och 54 anställda är banken en betydande del av Ölands näringsliv.

www.olandsbank.se

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Dela sidan: