Skriv sökord

Sparbanken Skåne: Så gör ni ekonomin mer jämställd hemma

I samhället
Anders Hansson, Joanna Ulfsdotter Johnsson, privatekonom, Sparbanken Skåne
Anders Hansson s och Joanna Ulfsdotter Johnsson, privatekonomer på Sparbanken Skåne

Senast uppdaterad: 4 mars, 2022

Lönegapet mellan kvinnor och män minskar så sakteliga, men för en jämställd ekonomi finns fler viktiga perspektiv. Flera av dem utgår från hushållets syn på pengar. För båda parter i en relation handlar det om medvetenhet om vilka val som kan göra privatekonomin mer jämställd.

Löneskillnaden mellan könen har minskat över tid och idag skiljer det cirka tio procent mellan mäns och kvinnors löner, enligt statliga Medlingsinstitutet. Den viktigaste orsaken till skillnaden är att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika yrken med olika löneläge, men det finns också siffror i statistiken som inte kan förklaras.

Tittar man på andra typer av inkomster än just lön så kan skillnaderna vara ännu större. När det gäller exempelvis inkomst från sparande och placeringar ligger kvinnor fortfarande långt efter männen. Enligt SCB har kvinnor endast en tredjedel av de inkomster män har i form av sparränta och aktieutdelning. Det visar den senaste inkomststatistiken för personer i åldern 20-64 år från SCB.

– Statistiken visar en enorm skillnad mellan könen när det gäller inkomst från sparande och placeringar. Män är överrepresenterade när det gäller riktigt stora affärer på aktiesidan, men undersökningar har också visat att kvinnor generellt tar mindre risker i sitt sparande. Ofta kan det vara klokt, det visar bland annat inledningen på 2022 som varit turbulent på börsen. Men i ett längre perspektiv kan det också innebära att man går miste om avkastning. Det gäller inte minst i tider med låg ränta på det traditionella sparkontot, säger Joanna Ulfsdotter Johnsson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

Se över gemensamma inköp

Även när det gäller kostnadssidan är det viktigt att se över hur jämställt det verkligen är i hushållet. Skiljer det mycket i lön mellan parterna bör man ta hänsyn till det. Rimligt är att den som har högre inkomster också står för en större del av gemensamma utgifter.

– Vi vill slå ett slag för en jämställd gemensam ekonomi som ger båda möjlighet att bygga upp ett eget långsiktigt sparande. För att få detta att fungera i praktiken kan det vara bra att inkludera sparandet i hushållets utgifter och den gemensamma budgeten. En fördel med att bli sambo är att vardagslivet ofta blir billigare eftersom många utgifter kan delas på två. Se till att utnyttja denna möjlighet att spara till båda, säger Anders Hansson som också han är privatekonom på Sparbanken Skåne.

Viktigt med egen sparbuffert

I slutänden handlar ekonomisk jämställdhet i en parrelation om trygghet, att båda parter ska kunna bibehålla flexibilitet i livet. Ett exempel finns på bostadsmarknaden där priserna senaste tiden stigit till rekordhöga nivåer, vilket kan kännas positivt men också kan påverka negativt vid en eventuell separation. För den som vill köpa ut den andra parten för att bo kvar kan det bli dyrt.

– Värdet på bostaden beräknas på dagens marknadsvärde, inte på priset man köpte den för en gång i tiden. Det är till exempel i sådana lägen bra att ha en egen sparbuffert så att man inte stannar i en relation bara för att man inte har råd att lämna den, säger Joanna Ulfsdotter Johnsson.

Se över ekonomin när ni blir föräldrar

Varje hushåll gör sina egna val men det är viktigt att fullt ut förstå konsekvensen av valen, menar de båda privatekonomerna. De som skaffar barn påverkas såklart ekonomiskt genom ytterligare utgifter och minskad inkomst för den som är föräldraledig. Arbetar dessutom den ena föräldern deltid under åren när barnen är små så får det också konsekvenser.

– Ofta är det kvinnan i hushållet som har den lägre inkomsten. Den enkla kalkylen ger att hushållets totala ekonomi påverkas minst om det är den med lägst inkomst som tar mer av föräldradagar och VAB-dagar. Här bör ena föräldern kompenseras av den andra i exempelvis eget sparande och pensionssparande annars förstärks skillnaderna, säger Anders Hansson.

Eftersom pensionen grundas på inkomsten under hela arbetslivet påverkas den om du har en lägre inkomst under en längre period. Men den med högre inkomst kan spara till pension i den andras namn och sparar man som enskild egendom skyddas dessutom pengarna vid en eventuell skilsmässa.

Privatekonomernas tips för en mer jämställd ekonomi

  • Kom överens om hur just ni ska göra med er gemensamma ekonomi. Det bästa är såklart att redan innan ni flyttar ihop prata igenom de ekonomiska frågorna. Det viktiga är att båda är nöjda.
  • Var medveten om de ekonomiska val du gör själv och hur de påverkar dig och din partner i det långa loppet.
  • Tänk på att om ena parten står för matutgifter och mindre konsumtionsinköp, vilket tillsammans blir till en större utgift, så är det en typ av utgifter man aldrig får tillbaka vid en separation. För att se vilken omfattning som mindre inköp verkligen står för, spara kvitton under en period och räkna samman.
  • Tjänar ni olika mycket bör ni ta hänsyn till det i hushållsekonomin. Den som tjänar mer kan till exempel stå för en större andel av utgifterna.
  • Pensionssparande bör ingå i ett hushålls gemensamma ekonomi om man tjänar olika mycket. Den som tjänar mer kan till exempel spara till den andra i dennes namn. Se också till att göra det sparandet till privat egendom för att skydda pengarna.
  • Försök att spara ihop till ett sparkapital du känner dig trygg med, en buffert att använda vid oförutsedda händelser eller ny livssituation. Sätt dig in i hur sparandet fördelas vid separation, skilsmässa eller dödsfall. Förutsättningarna är olika om ni är gifta eller sambos, och om det finns barn och särkullbarn att ta hänsyn till. Genom att spara som enskild egendom eller lägga in så kallad förmånstagare kan man på olika sätt skydda sparandet.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

sparbankenskane.se

Dela sidan: