Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Lagrådsremissen En ny lag om företagsrekonstruktion

Remisser
Remissyttrande, Krav för att utses till rekonstruktör

Senast uppdaterad: 3 mars, 2022

Sparbankernas Riksförbund har förstått att lagrådsremissen rörande förslaget till ny lagstiftning om företagsrekonstruktion i ett väsentligt avseende avviker från Rekonstruktionsutredningens betänkande SOU 2021:12.

Förbundet anser att den allmänna förmånsrätten inte utan vidare bör utvidgas och att en eventuell utvidgning behöver föregås av djupare konsekvensanalys.

Dela sidan: