Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Lagrådsremissen En ny lag om företagsrekonstruktion

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 3 mars, 2022

Sparbankernas Riksförbund har förstått att lagrådsremissen rörande förslaget till ny lagstiftning om företagsrekonstruktion i ett väsentligt avseende avviker från Rekonstruktionsutredningens betänkande SOU 2021:12.

Förbundet anser att den allmänna förmånsrätten inte utan vidare bör utvidgas och att en eventuell utvidgning behöver föregås av djupare konsekvensanalys.

Dela sidan: