Skriv sökord

Leksands Sparbank hjälper bygden efter skyfallen – betalar självrisken åt drabbade hushåll

Goda exempel I samhället
Björn Rinstad VD Leksands Sparbank
Björn Rinstad, VD på Leksands Sparbank som betalar självrisken för alla som drabbats av de senaste skyfallen i Siljansbygden.

Senast uppdaterad: 16 augusti, 2023

Förra veckans extrema skyfall i Siljanstrakten har medfört omfattande översvämningar, bortspolade vägar och förstörda gårdar där hundratals hushåll är drabbade. Människor har fått sina källare översvämmade och delar av gården kollapsad. I ett redan ekonomiskt ansträngt läge för många vill Leksands Sparbank stötta genom att gå in och betala försäkringens självrisk åt de hushåll som drabbats, inte enbart bankens kunder.

– Det här är vårt sätt att bidra i tuffa tider. Vi vet att många redan har det ekonomiskt tufft i vardagen och är oroliga för kostnaderna som det här medför. Då vill vi självklart ställa upp och hjälpa med det vi kan. Banken är en del av samhället och vi kommer alltid ställa upp för människorna här, säger Björn Rinstad, VD på Leksands Sparbank.

Liknande vattennivåer i Siljan har inte uppmätts sedan början av 2000-talet. I vissa delar runt Siljan har ovädret skapat stora förstörelser på både fastigheter och egendom. Leksands Sparbank har fört dialog med både Räddningstjänst och kommunerna i verksamhetsområdet för att överblicka omfattningen, och särskilt hårt drabbade är exempelvis boende i Lerdal och Gärdebyn i Rättviks kommun. Ulrika Momqvist, Kommunstyrelsens ordförande i Rättviks kommun, har under senaste veckan sett stort engagemang för bygden och för varandra.

Alla hjälps åt i katastrofen

– Som jag ser det är detta en av de värsta katastroferna i Rättviks moderna historia och det värmer verkligen att se hur människor hjälps åt i det här läget, allt ifrån att pumpa vatten ur grannens källare till att rensa vägtrummor. Föreningar ställde in sina träningar och åkte för att fylla sandsäckar och ta bort grus från allmänna ytor i stället. I det här läget behöver vi alla hjälpas åt och kavla upp ärmarna tillsammans. Likaså Leksand Sparbanks insats att ekonomiskt stötta är otroligt fint och visar på att vi ställer upp för varandra här i bygden, menar Ulrica Momqvist.

Även Björn poängterar att det behövs stora arbetsinsatser för att åtgärda skadorna.

– Det är mycket som återstår att återställa efter ovädrets framfart. Här behöver vi alla samarbeta och göra en insats både handgripligen och kostnadsmässigt. Vi hoppas att det här bidraget är en skjuts på vägen och åtminstone hjälper på den ekonomiska fronten. Nu hjälps vi åt och löser det här tillsammans, tillägger Björn Rinstad.

De privatpersoner vars permanentbostad drabbats kommer inom kort kunna skicka in ansökan om ekonomiskt stöd som täcker försäkringens självrisk på Leksands Sparbanks webbplats.

Ansökan om stöd för självrisk

Dela sidan: