Skriv sökord

Inspirationsdag med Navigator Scale Up

Aktuellt Företagande
Navigator Scale Up
Per Skargren, VD på Sala Sparbank, Mia Rolf, Marknads- och kommunikationschef på Wihlborgs Fastigheter och Anette Rhudin, Ordförande Stiftelsen Navigator utbytte erfareneheter på träffen med Navigator Scale Up.

Senast uppdaterad: 11 december, 2023

Det är snart två år sedan vi instiftade Navigator. Sedan dess har flera Sparbanker tillsammans med samarbetspartners startat i gång lokalt. Med gemensam hjälp har flera företag knutits ihop med Navigatorer och nu börjat sin tillväxtresa.

Science Parks, forskare, Sparbanker, Sparbanksstiftelser och Navigatorledamöter samlades hos oss förra veckan för att dela med sig av sina erfarenheter kring Navigator Scale Up. Björn Elfstrand, VD på Sparbankernas Riksförbund inledde med att berätta varför vi instiftat Stiftelsen Navigator och varför detta är ett så viktigt arbete.

– Etablerade företag som vill växa är ofta begränsade på grund av resurser och kunskap. En viktig komponent för att få företagen att växa är att arbeta med Navigatorer. Fyra tillväxtledare som tillför kunskap och råd till företagen i sin tillväxtresa, säger Björn Elfstrand.

Pratade om erfarenheter och utmaningar

Per Skargren, VD på Sala Sparbank, Mia Rolf, Marknads- och kommunikationschef på Wihlborgs Fastigheter och Claes Edberg, Företagsrådgivare på Leksands Sparbank berättade utifrån sina perspektiv vad som fått dem att tro på Navigator.

– Det var en intressant dag då vi bland annat diskuterade forskning kring entreprenörskap. Vi fick även höra att utmaningarna liknar varandra över landet, berättade Mia Rolf.

Om Navigator Scale Up

Sparbankerna vill lyfta frågan kring tillväxt genom satsningen på Stiftelsen Navigator. Stiftelsen ska stötta utvecklingen av mikro- och småbolag (1 – 49 anställda) vars ledning och ägare har en vilja och ambition att växa omsättningsmässigt och skapa nya arbetstillfällen.

En Navigator består av fyra professionellt matchade externa kompetenser som ska verka som en drivkraft åt det skalbara bolagets ägare. Det finns en enorm potential i konceptet och den ska tas tillvara på. Lokala Sparbanker, tillsammans med partners, identifierar och motiverar företagare till att ta del av Navigator.

Läs mer om Navigator Scale Up

Dela sidan: