Skriv sökord

Bostadsrättsregister

Aktuellt Från oss

Skrivelse till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

 

Sparbankernas Riksförbund vill med denna skrivelse till fullo ställa sig bakom Svenska Bankföreningens framställning Hemställan om inrättandet av ett statligt bostadsrättsregister av den 2019-02-21.

Sammanfattande synpunkter

Förbundet menar att ett statligt bostadsrättsregister medför:

  • stärkt konsumentskydd vid övertagande av bostadsrätt
  • ökad effektivitet i motsvarande bostadsaffär
  • möjliggörande av ökad digitalisering i bostadsaffären
  • högst troligt minskade kostnader för inblandade parter och
  • minskad risk att enskilda hushåll drabbas av ekonomiska förluster
  • jämbördig regelmässig behandling mellan småhusaffären och bostadsättsaffären
  • ökat förtroende för säkerställda obligationer

Avslutningsvis vill även Förbundet peka på det faktum att det i EU-sammanhang diskuterats krav på offentligt register för att panträtterna i en bostadsrätt ska kunna ligga till grund för bankens finansiering, vilket ytterligare stärker Förbundets ställningstagande att stå bakom Svenska Bankföreningens hemställan.

Stockholm den 22 februari 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande direktör och Anders Thorson

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Dela sidan: