Skriv sökord

Björn Elfstrand sakkunnig i kommittén om översyn av låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder

Aktuellt
Björn Elfstrand, VD på Sparbankernas Riksförbund har blivit utsedd till sakkunnig i kommittén om översyn av låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder
Björn Elfstrand, VD på Sparbankernas Riksförbund har blivit utsedd till sakkunnig i kommittén om översyn av låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder

Senast uppdaterad: 20 juni, 2023

Makrotillsyn är ett nytt politikområde som syftar till att identifiera och hantera risker i det finansiella systemet som helhet. Området är under utveckling och förändring och en rad åtgärder har vidtagits på området. Bland annat låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder, såsom bolånetak och amorteringskrav. Varje nytt politikområde behöver granskas och analyseras.

En kommitté ska därför analysera hur låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder kan utformas för att hantera makroekonomiska risker och konsumentskydd och på det sättet bidra till en ändamålsenlig tillämpning av åtgärderna. Björn Elfstrand, VD för Sparbankernas Riksförbund har blivit utsedd till sakkunnig i kommittén.

– Bolånemarknaden med dess betydelse för såväl samhället som för den enskilde individen är av stort intresse för Sparbankerna. Alla perspektiv, såväl långsiktiga samt kortsiktiga och hur dessa hänger ihop, behöver belysas på ett sammanhållet sätt, säger Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund.

Kommittén ska som huvuduppgift:

  • analysera vilka makroekonomiska risker som är förenade med hushållens skuldsättning
  • analysera hur låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder kan motverka makroekonomiska risker som är förknippade med hushållens skuldsättning.

Kommittén består av professor Peter Englund, dekan Susanne Ackum och professor John Hassler. Kommittén ska beakta Europeiska systemrisknämndens rekommendationer om makrotillsynspolitikens mellanliggande mål och instrument. I uppdraget ingår inte att överväga ändringar i myndighetsstrukturen på området.

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2024.

Läs mer om vilka som ingår i kommittén på Regeringskansliets hemsida 

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan:
Tidigare inlägg