Skriv sökord

Tidaholms Sparbank öppnar nytt bankkontor i Hjo

I samhället
Tidaholms Sparbank öppnar bankkontor i Hjo

Senast uppdaterad: 21 juni, 2023

Tidaholms Sparbank är en fristående Sparbank och har funnits i Tidaholm sedan 1902 och i Mullsjö sedan 2009. Nu är vi redo att ta nästa steg i vår utveckling. Bankens styrelse och ledning har fattat beslut att öppna ytterligare ett kontor, och denna gång i Hjo

Tidaholms Sparbank har cirka 25 000 privatkunder och företagskunder. De senaste årens kundtillströmning från Hjo med omnejd medför nu att vi vill utöka vår service och erbjuda en ny mötesplats, för så väl befintliga som nya kunder, på deras hemmaplan.

Kontoret kommer att bemannas med befintlig och ny personal, där samtliga arbetar efter bankens värdeord: tillgänglig, personlig och engagerad. Detta innebär bland annat att du som kund kan förvänta dig en hög servicegrad, där långa telefonköer inte förekommer, tillförlitliga besked lämnas snabbt samt att det finns en förståelse för dig och alla dina frågor. Vi är en fullsortimentsbank som hjälper dig med sparande, lån, försäkringar och juridiska tjänster.

Renoverar alla bankkontor

Innan banken öppnar kommer lokalerna att genomgå en omfattande renovering och vår förhoppning är att kunna välkomna kunder till kontoret runt årsskiftet. Vi längtar, men tills dess fortsätter servicen för Hjo-kunderna utan påverkan från huvudkontoret i Tidaholm.

Även kontoret i Tidaholm, och i ett senare läge kontoret i Mullsjö, kommer att genomgå stora renoveringar. Detta innebär att vårt engagemang och långsiktighet kommer finnas på alla orter där vi har kontor.

Huvudkontoret kommer även fortsättningsvis att ligga i Tidaholm och vi kommer heta Tidaholms Sparbank – även i Hjo.
Tidaholms Sparbank tror på det personliga mötet och vi vill även fortsättningsvis träffa våra kunder och ge personlig rådgivning som präglas av omtanke och mervärde för kunden. Vi träffar dig på det sättet som du föredrar; på kontoret, i telefonen, i mobil-/internetbanken eller via digitalt möte.

Alla beslut tas lokalt i en Sparbank

Att Tidaholms Sparbank är en fristående sparbank, innebär att inga utomstående ägare har vinstintresse i banken. Alla beslut tas lokalt av människor som väl känner till de orter där banken verkar. Del av bankens vinst går tillbaka till samhället i form av bland annat sponsring av föreningar med ungdomsverksamhet, kulturprojekt med mera. Vi kallar det samhällsengagemang!

Varmt välkommen till Tidaholms Sparbank – en personlig, tillgänglig och engagerad bank!
www.tidaholms-sparbank.se

Dela sidan: