Skriv sökord

Sparbanken Lidköping och Sparbanken Skaraborg är Sveriges mest solida banker

Aktuellt
Sveriges mest solida banker 2022-12-31

Senast uppdaterad: 11 juli, 2023

OK-Q8 Bank AB, Sparbanken Lidköping AB och Sparbanken Skaraborg AB är Sveriges mest solida banker 2022-12-31 enligt Westnova Management AB:s årliga mätning av soliditet i svenska banker.

I Sverige fanns 87 aktiva svenska banker (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker) med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet per 2022-12-31. Årets mätning av bankernas soliditet visar en sammanlagd soliditet på 6,31 procent, vilket är en förbättring från 2021 (6,27 procent).

Bankerna har ett sammanlagt eget kapital på cirka 805 (761) miljarder svenska kronor. Balansomslutningen är cirka 12 821 (12 216) miljarder svenska kronor, cirka 2,2 gånger Sveriges BNP för 2022. De tre svenska storbankerna (Swedbank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Svenska Handelsbanken AB) står för 76,8 procent (77,0 procent) av bankernas sammanlagda balansomslutning. Förra årets mest solida bank, Forex AB, är numera Betalningsinstitut. Sveriges mest solida banker 2022-12-31 är OK-Q8 Bank AB, Sparbanken Lidköping AB och Sparbanken Skaraborg AB.

Definitionen på soliditet är eget kapital plus 79,4 procent (79,4 procent) av obeskattade reserver genom balansomslutningen per 2022-12-31. Alla bankkoncerner redovisas med soliditet på koncernnivå i svenska kronor. Se tabell i bilaga.

Sveriges Riksbank har en soliditet på cirka 6,6 procent (9,9 procent), och har en balansomslutning på cirka 1 500 (1 564) miljarder svenska kronor. De svenska bankernas tillgångar är cirka 8,5 (7,8) gånger större än Riksbankens tillgångar.

Läs hela pressmeddelandet här

Frågor om undersökningen

Kontakta Henrik Molenius, VD, Westnova Management för frågor om undersökningen. Mobilnummer 070-5091180 eller henrik@westnova.se

Dela sidan: