Skriv sökord

Sparbankernas Riksförbunds Vd talade i Riksdagen

Aktuellt I samhället

På onsdagen ägde ett TV-sänt seminarie rum i Första kammarsalen, Riksdagshuset, där Ewa Andersen från Sparbankernas Riksförbund var inbjuden som aktiv deltagare. Det är fjärde året i rad som riksförbundet deltar och den här gången handlade arrangemanget om ”hur pengar och pitch lyfter kvinnors företagande”. Och då med undertonen huruvida kvinnor har samma förutsättningar som män när man presenterar sin affärsidé. Deltagarna fick även lyssna till Sara Brandt, vice Vd Almi och Tarja zu dem Berge, Fund Manager Almi Invest.

Dessutom gästade grundaren till Footway och BackingMinds, Sara Wimmercranz, konferensen och berättade om nycklarna till framgångsrikt företagande. Även Feminvests Vd Michaela Berglund fanns på plats och pratade om kvinnors ägande och investeringar i bolag. Som partner till WomEngage, den sammanslutning som står bakom konferensen och officiell arrangör genom riksdagsledamöterna Helena Lindahl (C) och Monica Haider (S), hade Sparbankernas Riksförbund närvaro via Ewa både i paneldiskussionerna och som solotalare.

– Det står helt klart att kvinnor inte tar för sig i samma utsträckning som många män. Generellt kan man säga att kvinnor tar i i underkant när man presenterar något; oavsett om det är en idė i rummet eller ett affärsupplägg för banken, sa Ewa från panelen. Hon passade också på att skicka med ett lika självklart som bortglömt budskap till församlingen, som bestod till stor del av företagshungriga entreprenörer – företrädesvis kvinnor:

– Förminska inte dig själv och din affärsidé, manade Ewa Andersen. Och drog ner en spontanapplåd på det i kammaren.

Vid en senare programpunkt, med riksförbundet via Ewa i talarstolen, fick riksdagssalen höra om bankperspektivet på både nationell men också internationell jämställdhet:

– Statistiskt kan vi se att kvinnor globalt står bakom mindre lånebelopp, både när det gäller konsumtionskrediter och företagsfinansiering. Och betalar trots det tillbaka snabbare även om man kunde tro och önska ur ett långivarperspektiv att relativ återbetalningstakt istället är högre från den som högbelånar sig, konstaterade hon.

– Eftersom framgång och markvinning inom ekonomi och företagande ofta bottnar i kunskap är det oerhört viktigt att vi stänger kunskapsgapet mellan män och kvinnor på just dessa ämnesområden. Men det får inte bli en tävling mellan man och kvinna utan snarare handlar det om att vi ska bli bättre på att ta vara på varandras egenskaper, sammanfattade Ewa Andersen riksdagskonferensen.

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Dela sidan: