Skriv sökord

Ett år av pandemi – så har företagandet i Bohuslän påverkats

Corona I samhället
Ett år av pandemi – så har företagandet i Bohuslän påverkats
Elin Stark Almi Väst och Magnus Widengård, rörelsechef Sparbanken Tanum

Senast uppdaterad: 19 februari, 2021

Det är snart ett år sedan Coronapandemin kom till Sverige och förändrade hela vårt samhälle med förbud och restriktioner. Företag, oavsett storlek eller bransch har på ett eller annat sätt blivit drabbade under året. Vissa branscher fick en skjuts av pandemin medan många andra drabbades hårt.

I Bohuslän, där många företag är beroende av sommarsäsongen och den norska gränsen var oron stor. Tack vare en lugnare smittspridning under sommarmånaderna och reseförbud utomlands så uteblev inte turismen på många av Bohuskustens pärlor, vilket räddade många småföretagare vars årsinkomster i många fall är helt beroende av sommarsäsongen.

För de företag som är beroende av gränshandeln har året varit tufft på grund av att den norska gränsen hållits stängd under lång tid. Magnus Widengård jobbar som rörelsechef på Sparbanken Tanum och har dagligen kontakt med många företagare i norra Bohuslän.
– Jag var orolig under våren över hur företagandet skulle påverkas av pandemin om sommarsäsongen uteblev, men de flesta företagare jag har haft kontakt med har faktiskt klarat pandemin bra. Vissa företag, inom exempelvis båt- och byggbranschen har till och med fått en skjuts i sin verksamhet av pandemin och gått med vinst vilket är helt otroligt. Jag ska vara ärlig och säga att jag trodde det skulle vara mycket värre vid det här laget, säger Magnus Widengård.

Almi släppte i början av året en rapport om en undersökning de gjort bland småföretag i Sverige och hur deras upplevelser varit. Där uppger 6 av 10 företagare att de påverkats negativt av pandemin och endast 2 av 10 att de påverkats positivt. Ungefär hälften av företagen i studien uppger att deras lönsamhet minskat och det är företagen med låg omsättning och få anställda som drabbats hårdast. Samtidigt säger 3 av 4 företagare att de är positiva till de stödåtgärder och hjälp som regeringen bidragit med under pandemin.

Av de stödprogram som erbjudits så har de kostnadssänkande varit mest effektiva, som till exempel sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader och stöd för korttidspermittering. För många företag har dessa stöd haft stor och till och med avgörande betydelse för företagen.
– Precis som rapporten visar så är vissa branscher fortfarande hårt drabbade och för dem gör både vi och bankerna allt vi kan för att vara en väg framåt även för dem. Det vi dock ser nu är en stor ökning av företag som vänder sig till oss med framåtsyftande planer för investering och tillväxt, och det ser vi mycket positivt på då det är otroligt viktigt för att Bohuslän ska kunna gasa sig ur denna uppförsbacke vi hamnat i, sägen Elin Stark på Almi Väst.

Positiva krafter är något som också Magnus Widengård på Sparbanken Tanum har märkt av bland företagarna.
– Vi har ju sett otroligt påhittiga idéer från företagarna när de har ställt om sin verksamhet, allt från take away till digitala lösningar. Det är otroligt värdefullt för att företagandet ska överleva även i framtiden, säger Magnus Widengård.

Hur ser du på framtiden?
– Positivt, detta året har visat att företagandet i norra Bohuslän kan klara riktigt tuffa utmaningar, avslutar han.

Läs Almis rapport

Dela sidan: