Skriv sökord

Sparbankernas seminarier

under Almedalsveckan 2021

Sparbankernas Riksförbund arrangerar seminarier och samtal på Almedalsveckan för att sprida kunskap om Sparbankerna och för att visa att en Sparbank är så mycket mer än en vanlig bank. 2021 var Almedalsveckan helt digital. Titta på våra seminarier nedan.

Sparbankernas seminarier under Almedalsveckan 2021

Sparbankernas Riksförbund arrangerar seminarier och samtal på Almedalsveckan för att sprida kunskap om Sparbankerna och för att visa att en Sparbank är så mycket mer än en vanlig bank.

TEMA 1

Kris, Risk och

Säkerhet

Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats över tid.

TEMA 1

Kris, Risk och Säkerhet

Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats över tid.

Statens roll under höjd beredskap

Vad innebär en situation med krigsfara och höjd beredskap för de finansiella marknaderna?

Medverkande

Martin Allard, principalkonsult på 4C Strategies
Josefin Malmqvist, riksdagsledamot, Moderaterna
Niklas Schüllerqvist, Rådman och fd utredningssekreterare i Riksbankskommittén

Ewa Andersen, vd, Sparbankernas Riksförbund
Klas Lindström, moderator

Om säkerheten hotas

Hur ser beredskapen ut? Har vi lärt oss något av coronapandemin?

Medverkande

Hans Wallmark, utrikes- och säkerhetspolitisk talesperson, Moderatera
Gunnar Karlson, fd högsta chef på MUST
Åke Holmgren, avdelningschef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB
Klas Lindström, vd, 4C Strategies
Göran Hedman, ordförande, Sparbankernas Riksförbund
Lennart Ekdal, moderator

Riskerna Sveriges säkerhet står inför

Vilka hot och risker står Sverige inför idag och vilka kan vi se framför oss?

Medverkande

Gunnar Karlson, fd högsta chef på MUST
Lennart Ekdal, moderator

Ekonomiska bedrägerier – hur skyddar vi oss?

Ekonomiska bedrägerier drabbar enskilda personer, små och stora företag, banker och myndigheter.

Medverkande

Lotta Mauritzson, Brottsförebyggare och nationell samordnare, Nationellt bedrägericenter NOA
Lennart Ekdal, moderator

Penningtvätt och bedrägerier

Har den ekonomiska brottsligheten minskat eller bara ändrat tillvägagångssätt?

Medverkande

Nicklas Lund, chef, Finanspolisen
Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson, Liberalerna
Åsa Thalén, avdelningschef operativa risker, Finansinspektionen
Lennart Ekdal, moderator

Sparbankens roll för ortens utveckling

Vad gör regeringen för att stimulera tillväxten och utbyggnaden av hela landet?

Medverkande

Åsa Hedström, Strategic Advisor, Novus
Per Åsling, 1:e vice ordf Skatteutskottet, Centerpartiet
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Jönköping
Ewa Andersen, vd, Sparbankernas Riksförbund
Lennart Ekdal, moderator

TEMA 2

Företagande

Möjligheterna till tillväxt, kompetensförsörjning och utveckling idag och i en nära framtid.

Framtidens företag och företagare

Den största gruppen företag i Sverige är småföretag och finns på orter utanför de stora städerna.

Medverkande

Anette Rhudin, tillväxtledare, Navigator
Günther Mårder, vd, Företagarna
Per Skargren, segmentschef skog & lantbruk, Ludvig & CO
Ewa Andersen, vd, Sparbankernas Riksförbund
Lennart Ekdal, moderator

I kölvattnet av coronapandemin

Företagarna har uppgett att de ser mycket positivt på framtiden vad gäller framförallt sysselsättningen.

Medverkande

Günther Mårder, vd, Företagarna
Ewa Andersen, vd, Sparbankernas Riksförbund
Mikael Björknert, chef för svensk bankverksamhet, Swedbank
Lina Stenberg, ledarskribent, Aftonbladet
Olof Jonmyren, politisk redaktör, Sörmlands Nyheter
Daniel Wiberg, chefsekonom, Företagarna
Jörgen Kennemar, seniorekonom, Swedbank
Josefine Nygren Uppling, moderator

Kapitalförsörjning utanför storstäderna

Kan företag växa utan lokal kapitalförsörjning? Vad händer om banken försvinner från orten?

Medverkande

Günther Mårder, vd, Företagarna
Joachim Karlsson, vd, Almi Invest
Göran Hedman, ordförande, Sparbankernas Riksförbund
Lennart Ekdal, moderator

TEMA 3

Sparande

Vilken betydelse har sparandet idag?

Hållbara finanser – vad är det?

Hur arbetar banker med hållbarhet och vad innebär det rent konkret?

Medverkande

Kent Eriksson, The Sustainable Finance Lab, Professor, KTH
Jonathan Milläng, Sustainable Finance Advisor, Ethos International
Liza Jonson, vd, Robur
Jonas Nyberg, vd, Södra Dalarnas Sparbank
Lennart Ekdal, moderator

Hur gör vi pensionssparande möjligt för alla?

Dagens system ställer höga krav på företagare och den enskilde att ansvara för sina egna möjligheter.

Medverkande

Erik Fransson, chef fondtorgsavdelningen, Pensionsmyndigheten
Mats Lagerqvist, vd, Indecap
Fredrik Nordström, vd, Fondbolagens förening
Håkan Nordblad Håkan Nordblad, vd, Westra Wermlands Sparbank
Lennart Ekdal, moderator

Hur kan mitt sparande göra skillnad?

Är unga motiverade att spara för sin och världens framtid? Vad händer när man inte sköter sin ekonomi?

Medverkande

Karin Weins, kronofogde förebyggande verksamhet, Kronofogden
Sofia Tyréus, projektledare konsument; Finansinspektionen
Lennart Ekdal, moderator

Varför behövs e-kronor?

Riksbanken planerar att ta fram en e-krona. Vad är syftet med det?

Medverkande

Henry Ohlsson, vice riksbankschef, Riksbanken
Lennart Ekdal, moderator