Skriv sökord

Lantbruksbarometern Höst 2020

Aktuellt Undersökning

Senast uppdaterad: 22 oktober, 2020

Lantbruksbarometern presenteras två gånger om året av Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Ludvig & Co (f.d. LRF Konsult). En mer omfattande rapport släpps på våren och en kortare version presenteras på hösten. I år släpps rapporten den 22 oktober.

Vårens rapport visade på en uppåtgående trend vad gäller synen på lönsamheten bland Sveriges lantbrukare. Coronapandemin har, generellt sett, inte heller påverkat lantbruket som bransch på samma sätt som många andra. Tvärtom har det blivit en ökad inhemsk efterfrågan på bland annat svenskt kött. I Lantbruksbarometern Höst ställs en fråga om lantbrukarna känner att svenska konsumenter har förtroende för dem. Med tanke på den ökade efterfrågan är det intressant att se om detta avspeglas i svaren på den frågan men även i deras syn på lönsamheten.

Lantbruksbaromtern Höst bygger på telefonintervjuer med 500 lantbrukare som Kantar Sifo genomförde under september 2020. Resultatet från undersökningen kommer presenteras på nationell nivå och även utifrån de fyra produktionsgrenarna: växtodling, mjölk, griskött och nötkött.

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Dela sidan: