Skriv sökord

Sparbanken Rekarne söker riskhanterare i första försvarslinjen

Lediga tjänster
riskhanterare i första försvarslinjen, ledig tjänst, på Sparbanken Rekarne

Senast uppdaterad: 9 januari, 2023

Hos Sparbanken Rekarne får du en trygg arbetsgivare som erbjuder ett flexibelt arbetssätt och bra förmåner. I rollen får du stort utrymme att utvecklas i din yrkesroll och lära dig nya saker. Vi hoppas att du vill vara med och göra Sparbanken Rekarne till det bästa alternativet med nöjdast kunder på marknaden!

Sparbanken Rekarne är en lokal sparbank som tillsammans med vår stiftelse återinvesterar en stor del av vinsten tillbaka till samhället där vi verkar. Det handlar om allt ifrån att hjälpa fler nyanlända att starta företag och skapa arbetstillfällen genom vårt samarbete med NyföretagarCentrum, till att lära barn i utsatta områden att simma genom gratis simskola. Vi stöttar även initiativ som ClownClubben som möjliggör för barn på sjukhus att få uppleva glädje och lek i en utmanande vardag.

Om tjänsten

Som riskhanterare inom första försvarslinjen är du en viktig pusselbit i bankens arbete med att förstärka och bibehålla en god intern styrning och kontroll. Som riskhanterare arbetar du organisationsövergripande med att granska, kontrollera och följa upp hur banken hanterar de risker som identifierats i bankens affärsverksamhet, vilket är första försvarslinjen.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är:

  • Genomföra kontroller inom linje 1, som kan omfatta bankens samtliga avdelningar och verksamhetsområden, samt återrapportera till berörd avdelningschef,
  • Skapa rapporter, analyser och pm utifrån resultatet av de kontroller och uppföljningar som du deltar i
  • Delta i arbetet med bankens väsentliga processer och stötta processägare med fokus på riskidentifiering, riskhantering och uppföljning,
  • Upprätta samt uppdatera styrdokument, såsom policys, instruktioner och rutiner,
  • Vara en del av bankens incidenthanteringsprocess med fokus på analys och uppföljning
  • Vid behov delta i andra kontroller inom linje 1 som faller inom det totala ansvaret för Verksamhetsstyrning

Tjänsten är placerad inom bankens avdelning för Intern styrning och kontroll som tillsammans med AML/Säkerhet utgör avdelningen för Verksamhetsstyrning. Verksamhetsstyrning rapporterar till andra försvarslinjen, dvs. Riskfunktionen samt Compliance, och i vissa fall direkt till VD eller styrelse.

Din profil

Du har med fördel tidigare erfarenhet från bankbranschen, antingen inom riskhantering eller från privatmarknaden, och därmed god förståelse för riskhanteringens betydelse i banken. Då bankbranschen är starkt regelverksstyrd är det även positivt om du har god förmåga att ta till dig och förstå regelverk i form av såväl svensk lag och författning som EU-regelverk.

Som person bör du vara analytisk, ha ett riskbaserat synsätt, ha god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Samtidigt bör du vara lösningsorienterad och kunna utveckla ett nära och bra samarbete med bankens övriga verksamheter för att hjälpa dem framåt i arbetet med riskhantering. Ditt arbete ska vara starkt präglat av en känsla för ordning och reda.

Om Sparbanken Rekarne

Sparbanken Rekarne är den ledande banken i Eskilstuna och Strängnäs kommuner, med en affärsvolym på 50 miljarder kronor och 115 anställda på våra tre kontor i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred. Hos oss finns stark tillväxt, nöjda kunder, fräscha kontor och glada medarbetare. Vi är en självständig bank som till hälften ägs av Sparbanksstiftelsen Rekarne och till hälften av Swedbank.

Med det största antalet kunder inom både privat och företag av alla bankerna på våra orter visar vi att vi kan den lokala marknaden och att vi känner våra kunder. Bankens styrelse, ledning och medarbetare finns nära kunderna, vilket gör att vi kan fatta snabba beslut. Vi vill vara banken med bäst tillgänglighet på orten.

Vårt arbete genomsyras av samhällsengagemang; sedan 1996 har banken och Sparbankstiftelsen Rekarne tillsammans investerat över 300 miljoner kronor i lokal utveckling.

Vi värnar om ditt välmående och erbjuder en hållbar och flexibel arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid. Tillsammans gör vi skillnad.

Frågor och ansökan

Frågor om tjänsten besvaras av Josefin Östlind, Chef Intern styrning och kontroll josefin.ostlind@rekarne.se

Kontaktperson för Finansförbundet är Susanne Davidsson susanne.davidsson@rekarne.se

Vi intervjuar sökande löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan via vårt rekryteringsverktyg.

HR-Chef, Stellan Rosengren, stellan.rosengren@rekarne.se

Sista ansökningsdag 2023-01-31

Dela sidan: