Remissyttrande

Sparbankernas Riksförbund har lämnat sitt yttrande över Finansdepartementets promemoria "Höjd skatt för sparande på ISK och Kapitalförsäkringar".

 

Du finner yttrandet här.

Senast uppdaterad: 
2017-10-05