Johan Widerström, vd Kinda-Ydre Sparbank

Rekordår och start för ny utvecklingsfond i Kinda-Ydre Sparbank

2017 var det mest framgångsrika året någonsin för Kinda-Ydre Sparbank. Det ekonomiskt starka resultatet har bäddat för en ny utvecklingsfond, som för den lokala banken är ytterligare ett sätt att ge tillbaka och gynna bygdens utveckling.

Kundernas sparande och placeringar har vuxit, likaså har utlåningen ökat ordentligt. Den totala affärsvolymen har ökat med drygt en miljard kronor och passerat 8 miljarder kronor, den största ökningen i Kinda-Ydre Sparbankshistoria. Dessutom är det ekonomiska resultatet det bästa någonsin, och landar på cirka 43 miljoner kronor.

– Förklaringen till resultatet är i huvudsak volymökning, effektivisering av verksamheten och god avkastning på bankens eget kapital. Det starka resultatet ger stabilitet och långsiktig trygghet för våra kunder. Det ger oss också möjlighet att bidra aktivt till utvecklingen i hela vårt verksamhetsområde, säger vd Johan Widerström.

 

Nystartad utvecklingsfond

Vid sparbanksstämman 25 april 2018 beslutade huvudmännen – som representerar kunderna i banken – att starta Sparbankens Utvecklingsfond och fylla den med 1,5 miljoner kronor. Det är pengar utöver bankens vanliga sponsring av löpande aktiviteter. Fondpengarna ska användas till projekt som är till allmännytta och gör skillnad, så att det blir mer attraktivt att leva och bo i bygden.

Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning av hur nöjda kunderna är med bankerna visar att Kinda-Ydre Sparbank har bättre kundbetyg än alla konkurrenter.

– Vi är inne i en positiv spiral, på så vis att nöjda kunder leder till att fler vill vara kund hos oss. De nya kunderna kommer främst från storbankerna. Vi får nya privat- och företagskunder över hela vårt kärnverksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun. Även kunder i andra kommuner runt omkring söker sig till oss, säger Johan Widerström.

 

2017 i siffror för Kinda-Ydre Sparbank:

  • Inlåningen har ökat med 7,5 procent till 2,55 miljarder kronor.
  • Utlåningen har ökat med 8,0 procent till 2,28 miljarder kronor.
  • Den totala affärsvolymen ökade med 14,9 procent till 8,1 miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet är 43,4 miljoner kronor efter kreditförluster.
  • Bankens eget kapital uppgår till 739 miljoner kronor.

 

Om Kinda-Ydre Sparbank – kundernas bank

Kinda-Ydre Sparbank grundades 1866 och är främst verksam i Kinda, Ydre och södra delen av Linköping. Ett 30-tal medarbetare jobbar på kontoren i Kisa, Österbymo, Rimforsa och Horn. Banken har ca 17 000 kunder. Privatpersoner och företag erbjuds tjänster inom bank, försäkring, fastighetsförmedling och juridik.

Kinda-Ydre Sparbank har inga aktieägare, utan är en fristående och självständig sparbank. Det är kunderna tillsammans som genom utsedda huvudmän bestämmer och har inflytande över banken. Delar av vinsten går tillbaka till det lokala samhället. Affärsvolymen, det vill säga summan av in- och utlåning, är drygt 8 miljarder kronor. Mer info på kindaydresparbank.se

 

 

Senast uppdaterad: 
2018-04-30