Skriv sökord

Pressrum

En sparbank är en bank som ger tillbaka delar av vinsten, som genom åren stöttat tusentals verksamheter inom barn-och ungdomsidrott, kultur, skola och näringsliv. En sparbank har inga enskilda aktieägare som kräver utdelning och betalar inte ut några bonusar. Ända sedan sparbanksrörelsen startade för över 200 år sedan har tanken varit densamma: att hjälpa människor att förverkliga idéer och att utveckla samhället där banken är verksam. Vill du ta del av vinsten genom att söka stipendium eller bidrag, kontakta din lokala sparbank eller sparbanksstiftelse.

Exempel på vad en sparbanks vinst kan gå till:

index_middle_1

Boken är indelad i två delar. Den första delen tar upp det historiska förloppet från 1700-talet till 1950-talet och hur de grundläggande idéerna föddes och förändrades med tiden. Den andra delen har en mer analyserande karaktär, där författaren Ingvar Körberg diskuterar orsakerna till förändringen och efterlyser en debatt om bankmarknadens vitalisering.

index_middle_2

Kunskap är viktigt för att skapa ett samhälle som lever, växer och utvecklas. Sparbankerna runt om i Sverige erbjuder utbildningar i privatekonomi och satsar på att stärka nya pedagogiska grepp inom skolan. Genom forskning kring företagande och kunskapsutbyte mellan entreprenörer stödjer sparbanker lokala företag att växa och utvecklas. Bra skolor och ett spirande näringsliv som ger jobbmöjligheter bidrar till att skapa orter där människor kan trivas och skapa en framtid.

index_middle_3

I olika delar av landet har sparbanker tagit initiativ för att ge människor en möjlighet att utveckla sina affärsidéer och låta idéer som skapar växtkraft och utveckling i bygden växa. Sparbanker arrangerar själv och tillsammans med andra inspirationsträffar för företag, näringslivsdagar i syfte att vitalisera det lokala näringslivet. Ung Företagsamhet där unga får prova att driva företag under ett år är en annan satsning som de allra flesta sparbanker stödjer.

index_middle_1

Boken är indelad i två delar. Den första delen tar upp det historiska förloppet från 1700-talet till 1950-talet och hur de grundläggande idéerna föddes och förändrades med tiden. Den andra delen har en mer analyserande karaktär, där författaren Ingvar Körberg diskuterar orsakerna till förändringen och efterlyser en debatt om bankmarknadens vitalisering.

index_middle_2

Kunskap är viktigt för att skapa ett samhälle som lever, växer och utvecklas. Sparbankerna runt om i Sverige erbjuder utbildningar i privatekonomi och satsar på att stärka nya pedagogiska grepp inom skolan. Genom forskning kring företagande och kunskapsutbyte mellan entreprenörer stödjer sparbanker lokala företag att växa och utvecklas. Bra skolor och ett spirande näringsliv som ger jobbmöjligheter bidrar till att skapa orter där människor kan trivas och skapa en framtid.

index_middle_3

I olika delar av landet har sparbanker tagit initiativ för att ge människor en möjlighet att utveckla sina affärsidéer och låta idéer som skapar växtkraft och utveckling i bygden växa. Sparbanker arrangerar själv och tillsammans med andra inspirationsträffar för företag, näringslivsdagar i syfte att vitalisera det lokala näringslivet. Ung Företagsamhet där unga får prova att driva företag under ett år är en annan satsning som de allra flesta sparbanker stödjer.