Ägandet i Swedbank

Sparbankerna är tillsammans med lokala sparbanksstiftelser den största ägaren i Swedbank. Det samlade ägandet är över 10 procent och administreras av Sparbanksgruppen, sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank AB.

Sparbanksgruppen

För att samordna och aktivt driva ägaransvaret bildades Sparbanksgruppen, sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank. Syftet är att långsiktigt utöva medlemmarnas samlade ägarinflytande och ägaransvar på ett aktivt, affärsmässigt och långsiktigt hållbart sätt.

Sparbanksgruppen bildades 2009 och kallas för Ägarföreningen har totalt 70 medlemmar, varav 54 är sparbanker/sparbanksaktiebolag. Sparbanksgruppen leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande och sex ordinarie ledamöter. 

 

Sparbankerna och sparbanksidén

För nästan 200 år sedan öppnade Sveriges första sparbank med visionen att vem som helst, när som helst skulle få sätta in hur små belopp som helst. Sparbanksidén tog fäste och spred sig över landet med lokal förankring och stort socialt engagemang som särskilda styrkor. Idag präglas sparbankerna av hög kundnöjdhet, affärsmässighet men också ett starkt samhällsansvar.

Idag finns 60 sparbanker i Sverige med kontor på drygt 200 orter. 

 

Senast uppdaterad: 
2017-11-20