Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Kreativa sponsringsavtal – hur få ut mer värde i samarbetet? Inställd!

torsdag, mars 22, 2018 - 10:00

Inställd!

Under 2018 kommer vi genomföra tre olika utbildningar kring sponsring tillsammans med Tango Brand Alliance och som leds av Anders Lindén. Kurserna riktar sig till er som på något sätt jobbar med sponsring, stiftelser och samhällsnytta. Kurserna har tidigare genomförts 2016-2017. 

När: 22 mars kl. 10-14.30
Var: Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, Stockholm
Anmälan: sker senast 16 mars via formuläret nedan

Att göra ett sponsrings-/samarbetsavtal är inte bara jobbig formalia. Det är den första kreativa processen i ett samarbete, där spelplanen faktiskt läggs för flera år framöver. Våra erfarenheter efter drygt 350 skrivna avtal är att detta trots allt kan upplevas som svårt och onödigt för många.

Under utbildningen visar vi på motsatsen – att avtalsförhandlingen gör enormt mycket för det kommande samarbetet. Och att det skrivna avtalet har ett stort värde i eventuella senare diskussioner.

Utbildningen om att skapa bättre avtal omfattar en halvdag. Den vänder sig både till dig som ofta, eller mer sällan, hamnar i situationen att förhandla och konstruera ett sponsor-/samarbetsavtal.

Kostnaden för kursen baseras på antalet anmälningar och inkluderar lunch.

Välkommen!

 

Kursens innehåll pdf

Frågor besvaras av Anders Lindén, anders@tangobrandalliance.se mobil: 070 653 19 92