Skriv sökord

Hur ser SR på att vattenkraft inte räknas som hållbar (enligt taxonomin)?