Skriv sökord

Finns det några regler kring personalrepresentant i styrelsen och dennes suppleant vad gäller relevant kunskapsnivå för bankstyrelse? Behövs det en suppleant på denna post? Vad säger sparbankslagen?