Skriv sökord

Karta Otillgänglig

Tid och plats
12 maj - 26 maj
09:00 - 16:30


Kompetenshöjning om hållbara affärer för Sparbankers företagsrådgivare och tjänstemän – övrigt näringsliv

Sparbankerna har en viktig roll att fylla för att möta behoven av hållbara affärer. En aktiv hållbarhetsroll innebär en möjlighet som både bygger på och förstärker djupgående lokal förankring.

Tre ”utvecklingsdagar om hållbara affärer” och en ”fördjupningsdag om hållbara affärer” har genomförts för Sparbanker, i samarbete mellan Sparbankernas Riksförbund och Handelshögskolan i Stockholm. I det sammanhanget har behovet av ytterligare kompetenshöjning framkommit avseende strategiskt hållbarhetsarbete i företagsrådgivarens vardag.

Ökad förmåga att arbeta med hållbara affärer

Här presenteras ett program på hur ökad förmåga att arbeta med hållbara affärer kan uppnås, i syfte att realisera bättre resultat avseende riskhantering, möjlighetsskapande satsningar och kundrelationer.

Programmets mål är att stärka strategiska insikter och öka förmågan bedöma kunders behov av och arbete med hållbarhet. Den effekten skapas genom kunskapsuppbyggnad och reflektioner kring praktiska tillämpningar.

En ökad förmåga bygger på att deltagarna tar till sig det utvalda material som delas ut inför det första tillfället och att de aktivt deltar i de dialoger som utgör substansen i kunskapsuppbyggnaden.

Programmet består av två halvdagar med ca två veckor emellan.

Halvdag 1. Seminarium. Dagen ägnas åt genomgång av utvalt material och att genom faciliterande diskussioner tillsammans bygga kunskap om konkreta implikationer för bankens arbete.

Halvdag 2. Workshop. Erfarenheterna av tillämpning av den strategiska kunddialogen jämförs och analyseras. Särskilt fokus ligger på möjligheterna att nå ett tillfredsställande djup i integrationen av a/ kundföretagets affärsplan, b/ hållbarhetsfrågor och c/ kreditriskbedömning inom begränsade tidsramar.

Målet är att ge kundansvariga praktisk, men strategisk kunskap om hållbarhetskravens långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser för kundföretagen. Avsikten är att ge en fast grund för utveckling av bankens arbete.

I det syftet kommer kundansvariga för jord/skogsbruk och övrigt näringsliv att erbjudas olika specialiserade program. Målet är att kunna utveckla lösningar som passar de olika kundsegmenten.

Efter aktivt deltagande vid de två tillfällena tilldelas ett intyg som signeras av Sparbankernas Riksförbund och programledarna. Intyget beskriver den kunskap som deltagaren har haft tillfälle att bygga upp.

En fördjupning, med fokus på praktiskt hållbarhetsarbete i kundrelationer, diskuteras för närvarande. Sannolik tidsram: sommar/höst 2021. Tanken är att erbjuda en möjlighet att expandera och fördjupa kundansvarigas kunskap och att praktiskt etablera arbetssätt med hållbara affärer i banken. Framförallt avseende kredithantering och rådgivning. Ett deltagande är en option för de tjänstemän som har deltagit i de två halvdagarna enligt ovan.

Programmet genomförs av:

  • Mattias Axelson, forskare, författare och föreläsare, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation.
  • Håkan Gomér, doktor i företagsekonomi, forskare vid Harvard Business School, strategikonsult och numera investerare med fokus på hållbarhet.

Datum för kundansvariga för övrigt näringsliv: 12 maj, kl. 09.00-13.00 och 26 maj, kl 12.30-16.30.

Plats: Programmet genomförs digitalt genom Zoom

Pris: ca 5.000 SEK/deltagare beroende på antalet deltagare.

Anmälan görs till info@sparbankerna.se Anmälan är bindande.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Mattias och Håkan. Mattias nås på mattias.axelson@hhs.se och Håkan nås på hakan.gomer@rakinvestments.com

Varmt välkommen att delta!

Lägg till i Outlookkalendern